Нова дума

Фискални облекчения за детска градина

4 април 2019

В данъчната декларация 2018/2019 работещите майки имат право на фискално отчисление до 1000 евро за таксите, които са платили на оторизирани публични или частни градини за деца от 0 до 3 години. Това облекчение е в добавка към намалението от 1200 евро, което се полага за майчинство. В декларацията на данъкоплатеца, който има право на отчислението, трябва да се впишат годишните суми, плащани на детската градина.

[ Още ]

Бедните семейства – с по 588 евро на дете

4 април 2019

От 1 април влезе в действие правителственият декрет, с който се вземат спешни мерки за социална защита. Помощта за всяко нормално дете в семейството се увеличава от 291 евро на 341 евро – по 28 евро месечно. Когато семейството е положение на бедност, т.е., годишният доход е по-малък с 25% от границата на бедността (8522 евро), помощта е 588 евро за всяко дете – по 49 евро месечно. За финансирането на мярката държавата е превела...

[ Още ]

Средната месечна пенсия на домашните помощнички е 521 евро

4 април 2019

Според последния доклад на Fundación Alternativas, съставен от данни на държавното Социално осигуряване, секторът на домашните помощнички е един от най-несигурните на испанския трудов пазар. Има доста „сива“ икономика, ниско заплащане и малки вноски в Социалното осигуряване. Това води и до по-ниски пенсии – средно 521 евро месечно (близо наполовина от средната пенсия в системата).

[ Още ]

Неясноти в декрета за помощта за безработни над 52 години

Неясноти в декрета за помощта за безработни над 52 години

4 април 2019

Миналата седмица принадлежащата към Министерството на труда Централна служба по заетостта (Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe) изпрати циркулярно писмо до всички трудови бюра в страната, с което временно се спира действието на приетия правителствен „социален“ („предизборен“, според опозицията) декрет. Той дава възможност на безработни на възраст над 52 години

[ Още ]

Рекорден износ на испанско вино

21 март 2019

Току-що публикуваните данни показват, че Италия е най-големият производител на вино в света, Испания е най-големият износител, а най-много вино се пие в САЩ. През 2018 г. Испания е увеличила с 2,8% в сравнение с предната година износа на вино - общо на стойност 3 милиарда и 290 евро.

[ Още ]