Нова дума
ria
lyca

Съществени промени в европейския режим на наследяването

Съществени промени в европейския режим на наследяването

25 юни 2015

Както вече оповестихме в някои наши предходни статии на имотна тематика, през 2015 година съществено се изменят правилата за наследяване в рамките на Европейския съюз, което е важна информация за цялата българска общност в Испания, а и по принцип за всеки българин, чийто живот или животът на близките му хора протича в няколко държави-членки на ЕС. Най-общо казано, наследяването на имоти от гражданите на ЕС, живели и работили в друга държава от общността, се променя съществено, считано от 17.08.2015 г., когато влиза в сила новият европейски регламент.

[ Още ]

Причини, поради които наемател може да загуби fianza

25 юни 2015

С новия Закон за наемите, приет през юни 2013 г., наемателят е длъжен да плати депозит (fianza). Задължително е предоставянето на депозит в размер на един месечен наем при наемането на жилище и на два месечни наема при наемането на имоти с друго предназначение. Депозитът е предназначен да покрие евентуални щети в наетото жилище или помещение, нанесени по време на обитаването му.

[ Още ]

Почасовата тарифа на тока в Испания вече е в сила

Почасовата тарифа на тока в Испания вече е в сила

1 юли 2015

От днес влезе в сила почасовата тарифа за електроенергия. Системата, която отчита различни стойности на тока според различните часове, обаче не е валидна за всички домакинства, а само за онези, които имат нови електромери – т.нар. contadores inteligentes, включени в мрежата. Освен това потребителите трябва да имат...

[ Още ]

  • СПОДЕЛЕНО
  • ЧИТАТЕЛЯТ - РЕПОРТЕР
  • ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ