Нова дума

На 23 и 24 юни - безплатни консултации в Мадрид с експерти на НАП и НОИ

zoom На 23 и 24 юни - безплатни консултации в Мадрид с експерти на НАП и НОИ

18 май 2018

Планирано е посещение на експерти от НАП и НОИ за срещи с българи на 23 и 24 юни в Мадрид. Темите, които ще се разискват, са следните: - пенсии за старост, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии /вдовишки и сирашки/. Пенсии по Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. - кратскосрочни социалноосигурителни обезщетения: обезщетения за безработица, обезщетения за болест /болнични/, обезщетение за майчинство. Краткосрочни обезщетения по Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. - здравно осигуряване - здравноосигурителни вноски, възстановяване на здравноосигурителни права и др.

[ Още ]

Какво е апостил и къде се поставя?

Какво е апостил и къде се поставя?

10 май 2018

Апостилът е специално удостоверение, което се издава в държавите, подписали Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. За България тя влиза в сила на 30 април 2001 г. Испания също е страна по конвенцията.

[ Още ]

Основни положения по заплащането на Данъка върху доходите на физическите лица в Испания

Основни положения по заплащането на Данъка върху доходите на физическите лица в Испания

10 май 2018

На ветераните, живеещи от години в Испания, им е добре известно, че вече тече поредната кампания за подаването на годишните данъчни декларации за доходите на физическите лица, получени през данъчната 2017 година. Тази година кампанията стартира на 4 април 2018 г. и ще продължи до 2 юли 2018 г.

[ Още ]

  • СПОДЕЛЕНО
  • ЧИТАТЕЛЯТ - РЕПОРТЕР
  • ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ