Нова дума

Заплати и осигуровки на домашните помощници през 2019 г. и още важна информация за правата им

zoom Заплати и осигуровки на домашните помощници през 2019 г. и още важна информация за правата им

21 февруари 2019

Empleados de Hogar е специална система, включена в общия осигурителен режим, но имаща свои специфични особености по отношение на осигуряване, социална сигурност и защита. Това е отразено в Real Decreto-ley 29/2012 от 28 декември за подобряване на управлението и защитата на специалната система на домашните помощници и други мерки с икономически и социален характер се въведоха допълнителни изменения в режима на социалното осигуряване на работниците, които помагат в домакинствата. Каква трябва да е заплатата през 2019 г. и какви са осигуровките?

[ Още ]

До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

21 февруари 2019

На 1 април 2019 г. изтича крайният срок за подаване на декларация пред Данъчната агенция тук за имущество (имоти и/или спестявания и/или ценни книжа) над 50 000 евро, което живеещи в Испания граждани притежават в чужбина. Формулярът модел 720 (Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) трябва да подадат и всички българи, които са легално пребиваващи в Испания и стойността на спестяванията и имотите им в чужбина общо надвишава 50 000 евро.

[ Още ]

За записване на новородено в Испания, за формуляр S1, за възстановяване на здравни права в България, вадене на NIE и др.

21 февруари 2019

Читателските питания към екипа на „Нова дума” са всекидневни. Темите винаги са различни, а подготвените от нас отговори, без претенции за изчерпателност, са основани на действащи в момента нормативни документи и могат да насочат българите в Испания как да решат своя проблем или как да реагират най-добре в дадена ситуация. Публикуваме ги в рамките на рубриката "Нашите отговори на вашите въпроси". В този брой отговаряме на читатели, които се интересуват как се издава NIE на новопристигнал българин, какво е необходимо за...

[ Още ]

  • СПОДЕЛЕНО
  • ЧИТАТЕЛЯТ - РЕПОРТЕР
  • ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ