Нова дума

Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

zoom Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

20 април 2017

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи, които отпуска испанската държава, е тази за безработни над 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните...

[ Още ]

Кога са сесиите на изпитите за испанска националност

Кога са сесиите на изпитите за испанска националност

20 април 2017

Двата изпита, необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), се организират от Института „Сервантес“. Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език...

[ Още ]

Кичка Бодурова: Ние докрай ще си останем българи – където и да сме

Кичка Бодурова: Ние докрай ще си останем българи – където и да сме

20 април 2017

През месец май в испанската столица ще гостуват Кичка Бодурова и Стоянка Мутафова. Обичаните български дами посещават Мадрид по повод Деня на българската просвета, култура и славянска писменост. Кичка Бодурова ще изнесе свой концерт-спектакъл, в който специално участие взима Примата на родния театър. Мутафова се включва в програмата със свои скечове и култови моменти от ролите й на баба Гицка и др.

[ Още ]

  • СПОДЕЛЕНО
  • ЧИТАТЕЛЯТ - РЕПОРТЕР
  • ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ