Нова дума

Контакти

тел. 91 697 25 96

e-mail: novaduma@yahoo.es

Отдел “Реклама” и “Разпространение”

тел. 699 972 422