Нова дума

Какво е miniparo и кой има право да го получава

Какво е miniparo и кой има право да го получава

3 февруари 2022

Държавната обществена служба по заетостта (SEPE) предлага помощ за безработица от 463 евро, известна още като „miniparo“, информира Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид. Това обезщетение е предназначено за лица, които нямат котизирани 12 месеца за достъп до безработица, като те трябва да отговарят на определени изисквания. Помощта се отпуска в зависимост от броя на котизираните месеци и семейното положение. Сумата представлява 80% от IPREM. Ако лицето е работило на непълно работно време, сумата се изчислява спрямо отработените часове по последния договор.

[ Още ]

Условия за помощите за наем за младежи

Условия за помощите за наем за младежи

20 януари 2022

Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид информира за новата помощ за наем за младежи в Испания. На 18 януари Министерският съвет одобри парично подпомагане по линията Bono de Alquiler Joven. Предвижда се около 70 000 младежи да се възползват от...

[ Още ]

Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

3 февруари 2021

Министерският съвет одобри изменение на изискванията за достъп до минималния жизнен доход (IMV), така че повече групи лица, напр. сезонните работници, бездомните или пребиваващите в приемните центрове, да имат достъп до това обезщетение. Според министъра на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията...

[ Още ]

Всичко за новата субсидия за безработни

Всичко за новата субсидия за безработни

5 ноември 2020

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските граждани в Испания, че на 3 ноември Министерският съвет одобри специална субсидия за лица, които са изчерпали всички обезщетения и помощи за безработица по време на ограничителните мерки заради COVID-19 в периода...

[ Още ]

Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

11 май 2020

Последната стъпка на испанското правителство – част от социални мерки по отношение на наемите, които бяха одобрени на 31 март, е за директни помощи. (Припомняме, че останалите мерки са договаряне с хазаина за отсрочки, временно неплащане на наема...

[ Още ]