Нова Дума http://www.novaduma.com http://www.novaduma.com/rss/ bg Fri, 24 May 2019 01:45:04 +0300 http://www.novaduma.com/00374034-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9-627.html Брой 627 На страниците на новия брой на вестник "Нова дума" може да прочетете: http://www.novaduma.com/00374034-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9-627.html // На страниците на новия брой на вестник "Нова дума" може да прочетете:

- Субсидии за безработни над 45 години

- Консулството в Барселона отваря врати през август

- Перспективи за работа и пенсии в България

- До три месеца – мобилни станции за консулски услуги и в Испания

- Сесии на изпитите за националност

- Развенчаване на някои от шофьорските митове

 

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:00 +0300
http://www.novaduma.com/00124035-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html Перспективи за работа и пенсии в България Темата за пенсиите, последните промени в социално-осигурителната система, тенденциите и нуждите на трудовия пазар в България бяха основните въпроси на провелата се на 18-ти май в Мадрид среща между българската общност в Испания и експертна делегация на Националния осигурителен институт и Националната агенция по приходите, предвождана от заместник-министърa на труда и социалната политика Зорница Русинова. Събитието се състоя в сградата на общинския съвет на Лоранка, Фуендлабрада, а десетките наши сънародници, дошли, за да получат полезна и актуална информация, бяха приветствани от посланика на Република България в Кралство Испания Иван Кондов и представители на местната власт. http://www.novaduma.com/00124035-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F.html // Темата за пенсиите, последните промени в социално-осигурителната система, тенденциите и нуждите на трудовия пазар в България.

Tова бяха основните въпроси на провелата се на 18-ти май в Мадрид среща между българската общност в Испания и експертна делегация на Националния осигурителен институт и Националната агенция по приходите, предвождана от заместник-министърa на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Събитието се състоя в сградата на общинския съвет на Лоранка, Фуендлабрада, а десетките наши сънародници, дошли, за да получат полезна и актуална информация, бяха приветствани от посланика на Република България в Кралство Испания Иван Кондов и представители на местната власт.

От срещата стана ясно какви са най-новите политики на българското правителство по отношение на заетостта и социалното осигуряване, а министър Русинова обърна внимание на настоящите особености на работния пазар в България, както и на секторите, които биха могли да предложат реална алтернатива за българските емигранти от чужбина.

В положителната картина на икономически прогрес и място сред 10-те държави членки на ЕС с най-голям ръст на доходите през 2018г., средното месечно възнаграждение у нас, възлизащо на 1135 лв., все още е в догонваща позиция спрямо западноевропейските нива на заплащане на труда. Не изненадващо, но и незадоволително звучи и констатацията, че икономическите перспективи в малките населени места на практика са неспособни да си съперничат с тези, предлагани в София и големите градове в страната. В този контекст, отрасли като информационните технологии, далекосъобщенията, аутсорсингът и финансово-застрахователните дейности, се очертават като най-примамливите и изкушаващи професионални поприща в България. С месечни заплати, вариращи между 1900 и 3500 лева, или стойности значително над средните за страната, трудещите се в споменатите сфери биха се наслаждавали на по-комфортен стандарт на живот и висока покупателна способност. Зорница Русинова изтъкна още, че липсата на кадри се очертава като „най-голямото предизвикателство“ за българския пазар на труда, а както частният сектор, така и държавната администрация са еднакво засегнати.

Обезпокояваща тенденция се очаква в следващите 10 години в образованието, здравеопазването и социални дейности. В посочените сфери гладът за квалифицирана работна ръка ще става все по-остър, въпреки дългосрочната държавна стратегия, целяща удвояване на учителските заплати и възвръщане престижа на професията.    

Наред с информацията, свързана със социално-трудовите аспекти на българската икономика и характеристиките на нейните отрасли, най-гласен интерес измежду присъстващите предизвикаха въпросите около пенсионната система.

 

Пълният текст на Александър Янкулов е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:01 +0300
http://www.novaduma.com/00454036-%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-45-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html Субсидии за безработни над 45 години Една от най-масовите групи безработни е на хората над 45 години. Специално за тях испанската държава отпуска неконтрибутивни помощи, наречени Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su carg. – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. http://www.novaduma.com/00454036-%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-45-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html // Една от най-масовите групи безработни е на хората над 45 години. Специално за тях испанската държава отпуска неконтрибутивни помощи, наречени Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su carg. – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните:

- Лицето да е безработно;

- Да е вписано в бюрото по труда като търсещо работа в продължение на 1 месец след изчерпването на парото и да не е отхвърляло подходяща оферта за работа или участие в квалификационни курсове. Регистрацията като безработно лице трябва да се поддържа по време на целия период на получаване на субсидията;

- Да подпише и спазва изискванията на ангажимент за активност (Compromiso de Actividad);

- Да е получавало контрибутивно обезщетение за безработица (паро) и да го е изчерпало;

- Да е навършило 45 години към датата на изчерпване на горното обезщетение;

- Всичките му месечни доходи да не надхвърлят 75 % от минималната работна заплата (Salario Mínimo Interprofesional, която за 2019 г. е в размер на 900,00 евро, а 75% от нея е 675 евро). Доходите се изчисляват нето или бруто, според източника им. Ако са от бизнес, свободна професия, артистична дейност, животновъдството или селско стопанство, се изчисляват като разлика между приходите и разходите, необходими за осъществяване на дейността. Капиталовите печалби се изчисляват като разлика между печалбите и загубите.

Изискванията за получаване на помощта трябва да са изпълнени към момента на подаване на документите, като не трябва да се променят през целия период на получаване на субсидията.

Ако не отговаряте на условието за липса на доходи, може да получите субсидията, ако в рамките на 1 година след като останете без помощ, докажете, че положението се е променило.

Като дата, от която имате право на субсидията, се счита краят на месеца след изчерпване на контрибутивната помощ за безработица или краят на периода, определен ви в случай на първоначален отказ.

Ако кандидатстващото за тази помощ лице има право на неконтрибутивната помощ за безработни над 52 години, ще получава нея.

Продължителността на получаване на помощта е 6 месеца. Ако става дума за лица – trabajadoras fijas discontinuas, продължителността ще е еквивалентна на месеците, за които има платени осигуровки срещу безработица в годината, предхождаща подаването на заявлението.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:02 +0300
http://www.novaduma.com/00634037-%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html Още сесии на изпитите за испанска националност Двата изпита, необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales... http://www.novaduma.com/00634037-%D0%9E%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html // Двата изпита, необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), се организират от Института „Сервантес“.

Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания – диплома DELE, и е валиден в целия свят. До края на 2019 г. остават 5 сесии а придобиването му, но записването за тази през месец юли приключи на 16 май.

Сроковете за записване са отворени през цялата година, което позволява още през февруари, например, да подадете документи за сесията през ноември. На общите изпити за диплома DELE могат да се явяват лица над 16 г. Има и специални изпити за ученици на възраст между 11 и 17 г. (Exámenes DELE para escolares).

Подробна информация за самите изпити има на испански език в уеб страницата на Института “Сервантес”: https://examenes.cervantes.es. Там са посочени и центровете (в Испания, в България и в други държави), където се провеждат изпитите за DELE и подготовката (която е по желание и е платена) за тях.

Изпитът, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, наречен CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), и през 2019 г. се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в Испания в един ден има по две изпитни сесии – обикновено от 18:00 ч. и от 20:00 ч.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:03 +0300
http://www.novaduma.com/00124038-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html Посланик Кондов с новости около откриването на Консулство в Барселона След като стана ясно, че България открива Консулска службва в Барселона, бяха проведени няколко срещи в тази връзка. Посланик Иван Кондов бе любезен да отговори на няколко въпроса на репортер на „Нова дума“, за да обобщи ситуацията: - Как премина срещата в Барселона... http://www.novaduma.com/00124038-%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0.html // След като стана ясно, че България открива Консулска службва в Барселона, бяха проведени няколко срещи в тази връзка. Посланик Иван Кондов бе любезен да отговори на няколко въпроса на репортер на „Нова дума“, за да обобщи ситуацията: 

- Как премина срещата в Барселона по повод откриването на консулството?

- Зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев дойде в Барселона на 16 май и проведе първо среща с българската общност, на която представи решението на правителството да отвори българско консулство в град Барселона, което като консулски окръг ще отговаря за Каталуния и Арагон. Мисля, че това се прие изключително добре. Борбата на нашата общност там е от месеци наред, имат инициативен комитет и настояваха за решение, тъй като наистина им е трудно да идват в Мадрид или във Валенсия – далече е. Освен това много български туристи посещават Каталуния и те се увеличават всяка година. И когато имат проблеми с личните документи, отново са затруднени с пътуването.

Решението на Министерски съвет за откриване на консулство доказва отново позицията на държавата да подобри взаимодействието с българските граждани в чужбина.

Заедно със зам.-министър Георгиев проведохме и една институционална среща със заместник-областния управител на Каталуния (subdelegada de gobierno) Монсерат Йовира, на която обсъдихме възможното сътрудничество, сроковете на откриване на консулството и др. Администрацията прие радушно тази идея. Всъщност, консулският корпус в Барселона е доста голям, но по принцип испанските власти разглеждат много положително, когато една държава открива кариерно консулство (професионалното консулство), защото това, разбира се, е белег за по-добро отношение към приемащата държава.

 

Пълният текст на интервюто е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:04 +0300
http://www.novaduma.com/01214039-%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html Адреси на избирателните секции в Испания за вота на 26 май Вижте тук окончателните адреси на избирателните секции в Испания, които ще отворят между 7,00 ч. и 20,00 ч. на 26 май, когато избираме представители от България в Европейския парламент: http://www.novaduma.com/01214039-%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-26-%D0%BC%D0%B0%D0%B9.html // Вижте тук окончателните адреси на избирателните секции в Испания, които ще отворят между 7,00 ч. и 20,00 ч. на 26 май, когато избираме представители от България в Европейския парламент:

 

НАСЕЛЕНО МЯСТО

№ НА СЕКЦИЯ

АДРЕСИ НА СЕКЦИИТЕ В ИСПАНИЯ

Кастейон де ла Плана

322200090

Plaza España, 1 – 12006 Castellón de la Plana

Барселона

322200091

Escola   d'Administracio Publica de Catalunya

Calle Girona, 20 – 08010 Barcelona

Валенсия Генерално консулство 1

322200092

Calle Antonio Suarez, 48, Entlo. P.D.

46021 Valencia

Валенсия Генерално консулство 2

322200093

Calle Antonio   Suarez, 48, Entlo. P.D.

46021 Valencia

Валядолид

322200094

Centro Cívico Rondilla

Calle Alberto Fernández, 3 – 47010 Valladolid

Гандия

322200095

Plaça del Rei en   Jaume I, 5 – 46701 Gandía

Лерида

322200096

Local Social Camp d'Esports

Calle Alcalde Pujol, 9 –  25006 Lleida

Йорет дел Мар

322200097

Centre Civic Can   Sabata

Cami de l'Angel,   2 – 17310 Lloret de Mar

Мадрид – Посолство 1

322200098

Посолство на Република България

Trav. Santa María Magdalena, 15 – 28016 Madrid

Мадрид – Посолство 2

322200099

Посолство на   Република България

Trav. Santa María   Magdalena, 15 – 28016 Madrid

Мадрид – Посолство 3

322200100

Посолство на Република България

Trav. Santa María Magdalena, 15 – 28016 Madrid

Майорка

322200101

Calle del Mestre   Perosi, 13

07008 Palma de   Mallorca

Памплона

322200102

Calle Calderería, 11 – 31001 Pamplona 

Тафаия

322200103

Centro Cultural

Paseo Padre Catalayud   s/n – 31300 Tafalla

Торревиеха

322200104

Negociado de Censo y Estadística

Calle Unión Musical Torrevejense, 22

03181 Torrevieja

Аликанте

322200105

Parroquilla   Virgen del Remedio

Calle Ávila, 14 –   03011 Alicante

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:05 +0300
http://www.novaduma.com/01214040-%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD.html Важно за изборния ден Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които имат избирателни права и не са подали заявление за гласуване извън страната, че в изборния ден могат да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като представят документ за самоличност (лична карта, паспорт или военна карта) и декларация пред СИК извън страната (Приложение № 22-ЕП от... http://www.novaduma.com/01214040-%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD.html // Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, които имат избирателни права и не са подали заявление за гласуване извън страната, че в изборния ден могат да упражнят правото си на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. в удобно за тях място и изборна секция извън страната, като представят документ за самоличност (лична карта, паспорт или военна карта) и декларация пред СИК извън страната (Приложение № 22-ЕП от изборните книжа).

НАЧАЛО И КРАЙ НА ГЛАСУВАНЕТО

1. Гласуването в изборния ден започва в 7,00 ч. местно време и приключва в 20,00 ч. местно време.

2. Когато в 20,00 ч. местно време пред изборното помещение има негласували лица, председателят и секретарят установяват техния брой и самоличност. Гласуването може да продължи и след 20,00 ч. местно време, но не по-късно от 21,00 ч. местно време.

3. Негласувалите до 20,00 ч. местно време избиратели по т. 2 предават документите си за самоличност на СИК.

4. До гласуване след 20,00 ч. местно време се допускат само избирателите по т. 3.

5. Денят за гласуване приключва не по-късно от 21,00 ч. местно време независимо от обстоятелството дали са гласували всички лица по т. 3.

ГЛАСУВАНЕ

6. След откриване на изборния ден председателят на СИК поканва присъстващите избиратели да гласуват. Гласуването е лично и тайно. Всеки избирател сам упражнява правото си да гласува в кабината.

7. Гласуването може да се извършва по секции и само в предназначените за това изборни помещения, в които има кабини за гласуване.

В изборното помещение не се допускат разговори от присъстващите на език, различен от българския.

8. Гласуването се извършва в следната последователност:

А) Избирателят представя документ за самоличност – лична карта, паспорт, дипломатически или служебен паспорт, или военна карта (само за военнослужещи) пред члена на СИК, който изпълнява дейността по отбелязване на гласуването в списъка за гласуване.

Не се допуска гласуване с шофьорска книжка !!!.

В случай че срокът за валидност на паспорта или личната карта на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение по чл. 263, ал. 2 ИК, издадено от дипломатическото или консулското представителство, че е подал заявление за издаване на нов паспорт или лична карта.

Б) В случай че избирателят е включен в списъка за гласуване, СИК вписва следните данни: ЕГН, номер и вид на документа за самоличност и го допуска до гласуване.

В) Българските граждани с избирателни права, които не са включени в списъка за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., се дописват от СИК в списъка за гласуване и се допускат до гласуване след представяне на документ за самоличност или удостоверението по чл. 263, ал. 2 ИК и декларация (Приложение № 22-ЕП от изборните книжа). Декларацията може да бъде попълнена лично от избирателя пред изборното помещение.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:06 +0300
http://www.novaduma.com/00124041-%D0%94%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0---%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html До три месеца – мобилни станции за консулски услуги и в Испания Въпрос относно изнесени консулски дни в района на Памплона (автономна област Навара) отправи към министъра на външните работи Екатерина Захариева народният представител от ДПС Елхан Кълков. В отговор до Народното събрание вицепремиерът Захариев дава висока оценка на работата на Консулството в Мадрид и уточнява, че очаква до три месеца консулските служби в Испания да могат да използват модернизирани мобилни станции, с които да осъществяват консулски услуги... http://www.novaduma.com/00124041-%D0%94%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%B0---%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D0%B2-%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html // Въпрос относно изнесени консулски дни в района на Памплона (автономна област Навара) отправи към министъра на външните работи Екатерина Захариева народният представител от ДПС Елхан Кълков.

В отговор до Народното събрание вицепремиерът Захариев дава висока оценка на работата на Консулството в Мадрид и уточнява, че очаква до три месеца консулските служби в Испания да могат да използват модернизирани мобилни станции, с които да осъществяват консулски услуги извън дипломатическите представителства.
Ето пълният текст на отговора на Екатерина Захариева, който съдържа и други важни информации за българите в чужбина, свързани с консулските услуги:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪЛКОВ,

Във връзка с поставен от Вас въпрос чрез председателя на 44-то Народно събрание г-жа Цвета Караянчева относно изнесени консулски дни в района на град Памплона, автономна област Навара, Кралство Испания, Ви предоставям следната информация:

Защитата на правата и интересите на българските граждани зад граница е основен външнополитически приоритет за Република България. Това е и една от най-важните дейности на Министерството на външните работи, по която дипломатическата ни служба работи активно. В тази дейност консулското обслужване на нашите сънародници зад граница има особено голямо значение. В последните две години ръководството на МВнР прокарва редица реформи с цел подобряване на капацитета на задграничните ни мисии. Това включва консулското обслужване и услуги и предоставянето им в най-пълна степен на българските граждани в чужбина.

За реализиране на един от основните приоритети на правителството – достъпни и облекчени административни процедури, инсталирахме в консулските служби ПОС-терминали, през които се плащат директно по банков път таксите за извършените услуги. Това облекчи и модернизира консулското обслужване на гражданите. Освен това направихме така, че консулските длъжностни лица да имат достъп до електроните регистри на национална база данни „Население“ и до националния регистър за актовете по гражданско състояние. Така, удостоверенията за гражданско състояние на български граждани, родени след 2000 г. след първоначална регистрация и ЕГН вече се получават директно от консулското лице за броени минути, което спестява месеци чакане. Няма как да не посоча и издаването на електронни свидетелства за съдимост.

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

 

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:07 +0300
http://www.novaduma.com/00054042-%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html Състояние на социалните грижи по региони Въпреки икономическия ръст, в Испания публичните инвестиции за социалните грижи все още не са достигнали нивото, което имаха преди кризата и въведените тогава икономии. Необходими са 1,3 милиарда евро, за да се изравнят със средствата, които се даваха за тази дейност през 2010 година. Тогава правителството отпускаше за целта 1,68% от Брутния вътрешен продукт (20 милиарда и 180 милиона евро), а през 2018 г. – 1,57% от БВП (18 милиарда и 871 милиона евро). Това е един от изводите на представения в началото на тази седмица доклад на Асоциацията на директорите на центровете за социални грижи. В него се настоява публичните инвестиции за тази дейност да достигнат 2% от БВП. http://www.novaduma.com/00054042-%D0%A1%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8.html // Въпреки икономическия ръст, в Испания публичните инвестиции за социалните грижи все още не са достигнали нивото, което имаха преди кризата и въведените тогава икономии. Необходими са 1,3 милиарда евро, за да се изравнят със средствата, които се даваха за тази дейност през 2010 година. Тогава правителството отпускаше за целта 1,68% от Брутния вътрешен продукт (20 милиарда и 180 милиона евро), а през 2018 г. – 1,57% от БВП (18 милиарда и 871 милиона евро).

Това е един от изводите на представения в началото на тази седмица доклад на Асоциацията на директорите  на центровете за социални грижи. В него се настоява публичните инвестиции за тази дейност да достигнат 2% от БВП.

Документът показва „големите разлики в усилията и гарантираните права“ между отделните автономни области. В Кастиля и Леон, Страната на баските и Навара се отделя най-голямо внимание на социалните грижи, а най-малко в Канарските острови, Мурсия, Валенсианска област и Мадридска област.

За оценките са използвани двадесетина показателя, свързани с признаване на правата и с финансовите усилия – публични инвестиции, места в старчески и инвалидни домове, социални работници, гарантиран минимален доход, социални столови и т.н. Администрациите на Еускади, например, заделят по 703 евро годишно на жител от областта за социални грижи, докато в Мурсия – само 297 евро на година. В Навара има по един социален работник на всеки 890 жители, а в Мадрид – един на 8354 жители. В Кастиля и Леон само 1,6% от признатите като нуждаещи се чакат да получат социални грижи, докато 29,6% са чакащите на Канарските острови. В Еускади 76,3% от застрашените от социално изключване получават т.нар. „минимален доход за включване“, в Навара 66.2%, а само 2,1% в Кастиля-Ла Манча. Според асоциацията, разликите се дължат както на вложените в тази дейност средства, така и на нейната организация в отделните региони.

Социалните грижи в Испания обслужват общо 8 милиона души.

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:08 +0300
http://www.novaduma.com/00054043-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html Измами с помощи в Еускади Една пакистанска двойка, мъж и жена, живееща в баската столица Витория-Гастеиз, е фалшифицирала десет пъти идентичността си, за да получи незаконни социални помощи. Той вземал шест суми от т.нар. „гарантиран доход“ (rentas de garantías de ingresos, RGI), а съпругата му – други четири. Помощите са отпускани от службите по заетостта и социалното подпомагане към автономното правителство на Страната на баските. „Твърдият“ им доход от тях бил между 6000 и 10 000 евро месечно. Изчислява се, че за три години измамниците са ощетили автономната хазна с 395 000 евро. След разкриването на схемата са арестувани четирима души. http://www.novaduma.com/00054043-%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8.html // Една пакистанска двойка, мъж и жена, живееща в баската столица Витория-Гастеиз, е фалшифицирала десет пъти идентичността си, за да получи незаконни социални помощи. Той вземал шест суми от т.нар. „гарантиран доход“ (rentas de garantías de ingresos, RGI), а съпругата му – други четири. Помощите са отпускани от службите по заетостта и социалното подпомагане към автономното правителство на Страната на баските. „Твърдият“ им доход от тях бил между 6000 и 10 000 евро месечно.

Изчислява се, че за три години измамниците са ощетили автономната хазна с 395 000 евро.

След разкриването на схемата са арестувани четирима души.

През 2013 г. провинциалното ръководство на Алава направи донесение, че е забелязано масово пристигане на малолетни от Пакистан, които били отправяни към специализираните центрове в баската столица. За кратко време регистрираните във Витория пакистанци се утроили – от 500 на 1500. Като последица от донесението, автономната полиция (Ertzaintza) разкри мрежа за фалшифициране на документи, с които се искала социална помощ. В общината на баската столица били открити стотина фалшиви регистрации на пакистанци.

Участниците в престъпната мрежа успявали да убедят родители от северната част на Пакистан (предимно от Лахор) срещу 6000 евро да отведат децата им в Страната на баските, където те щели да живеят от социалните помощи. Пътували през Турция, Гърция и Барселона, а оттам – до Витория.

Освен този, има и други случаи на незаконно получаване на социалната RGI: осъдени за изнасилване чужденци от Северна Африка (според данни на автономното правителство 65% от мароканците и алжирците в Еускади получават социални помощи) и др.

Статистиката сочи, че от 2012 г. досега са били дадени нередовни социални помощи на стойност 86 милиона евро.

Социалните помощи в Страната на баските са по-големи от отпусканите в другите региони на Испания – 866 евро месечно, плюс 250 евро за наем.

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:09 +0300
http://www.novaduma.com/00054045-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html Развенчаване на някои от шофьорските митове Превишаването на разрешената максимална скорост при движението на МПС е една от основните причини за автомобилни катастрофи и смъртни случаи по пътищата. Генералната дирекция по движението (DGT) въвежда все по-строги мерки за контрол на скоростта. Има резултат – броят на катастрофите с фатални последици от година на година намалява, въпреки увеличението на автомобилния парк. Но цифрите продължават да бъдат тревожни: през 2018 г. по пътищата на Испания са загинали 1180 души, а 4515 са били тежко ранени. http://www.novaduma.com/00054045-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%88%D0%BE%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5.html // Превишаването на разрешената максимална скорост при движението на МПС е една от основните причини за автомобилни катастрофи и смъртни случаи по пътищата. Генералната дирекция по движението (DGT) въвежда все по-строги мерки за контрол на скоростта. Има резултат – броят на катастрофите с фатални последици от година на година намалява, въпреки увеличението на автомобилния парк. Но цифрите продължават да бъдат тревожни: през 2018 г. по пътищата на Испания са загинали 1180 души, а 4515 са били тежко ранени.

Когато водачите на МПС научиха, че максималната разрешена скорост по обикновените пътища (convencionales) ще бъде намалена на 90 км/час (мярката влезе в сила на 29 януари т.г.), веднага се появиха отрицателни реакции. Две от тях са най-популярни: обвинението, че ограничението е предизвикано от „желанието на DGT да събира повече пари от глоби“; и че „със съвременните автомобили не е необходимо да се кара толкова бавно“.

Чрез списанието „Tráfico y Seguridad“ („Движение и сигурност“) DGT реши да отговори на тези и други фалшиви шофьорски митове.

Митове и отговори:

1. „Скоростта не влияе върху резултата от катастрофите, защото съвременните автомобили са по-сигурни“. (Това е полуистина)

Статията в списанието поддържа мнението, че „колкото по-голяма е скоростта, толкова по-голям е рискът от нараняване“. DGT признава, че новите превозни средства имат много по-голям голям капацитет за абсорбиране на удари от този на по-старите модели, но в същото време твърди, че при определени скорости този капацитет не е достатъчен.

При удар енергията, която трябва да изразходва превозното средство, зависи от кинетичната енергия на обектите, участващи в произшествието, а това варира в зависимост от скоростта. Енергията на автомобил, движещ се със 100 км/час, е с 23% по-голяма от тази на автомобил, движещ се с 90 км/час, от което става ясно, че вероятността от тежко нараняване е по-висока.

Във всеки случай, „кинетичната енергия, която се изразходва при сблъсък между две превозни средства с 90 км/час е 938 килоджаула (джаул е единицата от Международната система единици за измерване на енергия – потенциална, кинетична, електрическа, топлинна; стандартното определение на джаул е работата, извършена от сила при преместване на тяло на разстояние 1 метър по направление на силата). Смята се, че максималната енергия, която може да поеме едно превозно средство, е 700 килоджаула“.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:10 +0300
http://www.novaduma.com/00124046--%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-.html „Царете на аспержите“ Торе дел Бурго (Torre del Burgo) е село в провинция Гуадалахара, автономна област Кастиля-Ла Манча. През 2018 г. е имало 502 жители. За последните 20 години населението се е увеличило с 400% – през 2001 г. са били 78 души! Причината е постепенното прииждане на имигранти. Торе дел Бурго е испанското населено място с най-голям процент на хора, родени извън Испания – 88% от жителите на селото са чужденци. Преди две години всекидневникът „ABC“ отпечата репортаж, озаглавен „Малката България на Гуадалахара“. http://www.novaduma.com/00124046--%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-.html // Торе дел Бурго (Torre del Burgo) е село в провинция Гуадалахара, автономна област Кастиля-Ла Манча. През 2018 г. е имало 502 жители. За последните 20 години населението се е увеличило с 400% – през 2001 г. са били 78 души!

Причината е постепенното прииждане на имигранти. Торе дел Бурго е испанското населено място с най-голям процент на хора, родени извън Испания – 88% от жителите на селото са чужденци.

Преди две години всекидневникът „ABC“ отпечата репортаж, озаглавен „Малката България на Гуадалахара“. В навечерието на изборите за Европейски парламент от 26 май вестник „El Mundo“ също обърна поглед към кастилското село.

Оказва се, че според Националния статистически институт в Торе дел Бурго има регистрирани 404 българи и 60 испанци (!); останалите са поляци и румънци.

…Какво е довело тези сънародници в долината на река Бадиел (Badiel), в един от най-красивите кътове на централното плато, в това спокойно село – с неговите селски къщи и с овцете по тучните пасища, – намиращо се на 20 километра от Гуадалахара?

Отговорът не е мистериозен. През последните десетилетия Торе дел Бурго се превърна в една от световните сили по производство на зелени аспержи.

Досегашният кмет Хосе Карлос Морено обяснява, че познатият на човека от две хилядолетия многогодишен зеленчук е намерил отлични условия в района на селото – тук стават по-едри, в сравнение с други места.

Много стопани са се захванали този бизнес, който изисква много работници, тъй като почти всичко – садене, вадене/рязане, пакетиране, – се извършва на ръка. А количеството се увеличава: през 2017 г. са били извадени около 2 милиона килограма и са били необходими 600 допълнителни работници. На следващата година реколтата е била още по-голяма. Къде отиват тези количества аспержи? „Предимно за износ. Фактически 80% от испанските зелени аспержи се произвеждат в провинция Гуадалахара, а голямата част идва от района на нашето село.“

„Заговорихме се, че имаме нужда от хора. В края на 90-те години пристигна българско семейство и започна да работи в едно от предприятията за аспержи. След първите пристигнаха братята, братовчедите, другите родни.

 

Пълният текст е публикуван в брой 627 на "Нова дума".

// ]]>
Thu, 23 May 2019 00:00:11 +0300