Нова дума

Ще живеят ли младите по-зле от родителите си?

15 ноември 2018

Има обществена пропаст. Някои не я забелязват, но други живеят непрестанно с нея. Сегашните са времена на неравенство: в заплатите, в богатството, на пазара на труда, в образованието, в дома; в самото съществуване. Неравенство, което разделя две поколения. Младите и възрастните. Изглежда, че споразумението между поколенията, което от десетилетия свърза двете групи, е пред скъсване. Младите с ниските си заплати полагат огромни усилия, за да подкрепят 8,7 милиона пенсионери, които получават 9,6 милиона пенсии. Това е Сизифов труд, който 4,7 милиона хора на възраст до...

[ Още ]

Пръстови отпечатъци за достъп до социална помощ в Еускади

Пръстови отпечатъци за достъп до социална помощ в Еускади

15 ноември 2018

Управляващите в Еускади Баска национали- стическа партия (PNV) и партията на баските социалисти (PSE) преговарят с останалите формации в автономния парламент за прокарване на закон, с който да се промени съществуващата Система за гарантиране на доходите и социално приобщаване. Най-оспорваната част от реформата е да се вземат биометрични данни – лице и десет отпечатъка от пръстите – от всеки, който търси работа чрез баските бюра по труда или иска социални помощи.

[ Още ]

Кабинетът се опитва да успокои autónomos

15 ноември 2018

Министерството на финансите няма да повиши праговете, с които да бъдат облагани чрез „обективната система за оценка на приходите“, т.е. няма да промени модулната система за данъците на autónomos. Това заяви на форума на Cinco Días Мария Хесус Монтеро – министър на финансите. Тя каза, че кабинетът е решил да бъде продължена сегашната система на данъчно облагане на самонаетите и да не приложи увеличението, предвидено за 2019 година.

[ Още ]

Банката плаща данъка при ипотека

15 ноември 2018

Въпросът банката или клиентът трябва да плаща данъка върху документираните правни актове на ипотеки (impuesto de actos jurídicos documentados, AJD) беше повдигнат от кметството на Ривас-Васиамадрид (85 000 жители, Мадридска автономна област). То представи оплакване пред един от съставите на Върховния съд. Отначало съдът постанови, че този данък, който отива в хазните на съотвдетните автономни области, трябва да се плаща от финансовите институции.

[ Още ]

Ограниченията за движение в центъра на столицата

Ограниченията за движение в центъра на столицата

15 ноември 2018

От 30 ноември в централната част на Мадрид влизат в сила ограничения за автомобилите на нерезиденти. Тя е обособена под името Madrid Centro и е обозначена със специални знаци. Читатели на в. „ABC“ са задавали много въпроси, свързани с ограниченията на движението в зоните с ниски емисии на газове в големия град. Предлагаме част от въпросите и...

[ Още ]