Нова дума

Помощта Renta mínima de inserción

Помощта Renta mínima de inserción

26 ноември 2015

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителствата на Автономна област Мадрид и на Дженералитат Каталуния. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните области...

[ Още ]

Помощи за безработни над 45 години, които нямат семейни отговорности

29 октомври 2015

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи, които отпуска испанската държава, е тази за безработни над 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали...

[ Още ]

Помощи за жертви на насилие

9 юли 2015

34 407 души в Испания бяха жертва на насилие през 2014 г., показва официалната статистика, публикувана наскоро от НСИ. От тях 31 538 са жени, а 2869 – мъже. В тази бройка влизат и двата случая на насилие, които определя испанския НК – violencia de género (насилие на полова основа – физическо и психическо насилие, включително сексуална агресия, заплахи и др. подобни, извършвано от мъж над жена, която е или била негова съпруга, половинка или приятелка, без да са живели заедно) и violencia doméstica (домашно насилие – физическо или психическо насилие, извършвано както от мъже над жени, така и обратното – от жени над мъже...

[ Още ]

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

9 юли 2015

Ако сте продължително безработен над 45 г., инвалид, жертва на насилие или завърнал се испански емигрант и нямате право на субсидии, може да поискате помощта за безработица RAI (Renta Activa de Inserción). Основното изискване към всички кандидати е да са регистрирани като безработни, да продължават регистрацията си през целия период на получаване на RAI и да подпишат и спазва изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).

[ Още ]

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

5 февруари 2015

Вие сте на или над 55 години и сте изчерпали парото си или помощта за безработни. Ако отговаряте на изискванията, може би имате право на субсидията за тази възрастова група. Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда.

[ Още ]