Нова дума

Помощи за жертви на насилие

9 юли 2015

34 407 души в Испания бяха жертва на насилие през 2014 г., показва официалната статистика, публикувана наскоро от НСИ. От тях 31 538 са жени, а 2869 – мъже. В тази бройка влизат и двата случая на насилие, които определя испанския НК – violencia de género (насилие на полова основа – физическо и психическо насилие, включително сексуална агресия, заплахи и др. подобни, извършвано от мъж над жена, която е или била негова съпруга, половинка или приятелка, без да са живели заедно) и violencia doméstica (домашно насилие – физическо или психическо насилие, извършвано както от мъже над жени, така и обратното – от жени над мъже...

[ Още ]

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

9 юли 2015

Ако сте продължително безработен над 45 г., инвалид, жертва на насилие или завърнал се испански емигрант и нямате право на субсидии, може да поискате помощта за безработица RAI (Renta Activa de Inserción). Основното изискване към всички кандидати е да са регистрирани като безработни, да продължават регистрацията си през целия период на получаване на RAI и да подпишат и спазва изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).

[ Още ]

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

5 февруари 2015

Вие сте на или над 55 години и сте изчерпали парото си или помощта за безработни. Ако отговаряте на изискванията, може би имате право на субсидията за тази възрастова група. Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда.

[ Още ]

Всичко за новите помощи за безработни

Всичко за новите помощи за безработни

22 януари 2015

Документи за отпускането на новите помощи за дълговременно безработни, които испанското правителство прие в края на 2014 г., започнаха да се приемат от 15 януари. Кой има право на тези извънредни помощи? Какъв е размерът им? Какви документи са необходими? Официалното наименование на тази помощ е Programa de Activación para el Empleo. Тя е насочена към безработните, изчерпали контрибутивното си обезщетение (паро), субсидиите по план PREPARA и др., имащи семейни задължения. Тази програма е извънредна и временна, от нея могат да се възползват продължително безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и участват в курсове за безработни, организирани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE), чиято основна цел е връщане на пазара на труда.

[ Още ]

Новите субсидии – от 15 януари

8 януари 2015

Новата „извънредна“ помощ от 426 евро месечно започва да се отпуска от 15 януари. Тя е насочена към „специфична група безработни“, които се задължават да търсят активно работа. Основното изискване е безработните да са дълговременни безработни със семейни задължения и да са се записали в трудовите бюра като търсещи работа преди 1 декември 2014 година, но най-малко 12 месеца преди да представят искането за помощ.

[ Още ]