Нова дума

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

Изисквания за отпускане на Renta Activa de Inserción

9 юли 2015

Ако сте продължително безработен над 45 г., инвалид, жертва на насилие или завърнал се испански емигрант и нямате право на субсидии, може да поискате помощта за безработица RAI (Renta Activa de Inserción). Основното изискване към всички кандидати е да са регистрирани като безработни, да продължават регистрацията си през целия период на получаване на RAI и да подпишат и спазва изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).

[ Още ]

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

5 февруари 2015

Вие сте на или над 55 години и сте изчерпали парото си или помощта за безработни. Ако отговаряте на изискванията, може би имате право на субсидията за тази възрастова група. Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда.

[ Още ]

Всичко за новите помощи за безработни

Всичко за новите помощи за безработни

22 януари 2015

Документи за отпускането на новите помощи за дълговременно безработни, които испанското правителство прие в края на 2014 г., започнаха да се приемат от 15 януари. Кой има право на тези извънредни помощи? Какъв е размерът им? Какви документи са необходими? Официалното наименование на тази помощ е Programa de Activación para el Empleo. Тя е насочена към безработните, изчерпали контрибутивното си обезщетение (паро), субсидиите по план PREPARA и др., имащи семейни задължения. Тази програма е извънредна и временна, от нея могат да се възползват продължително безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и участват в курсове за безработни, организирани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE), чиято основна цел е връщане на пазара на труда.

[ Още ]

Новите субсидии – от 15 януари

8 януари 2015

Новата „извънредна“ помощ от 426 евро месечно започва да се отпуска от 15 януари. Тя е насочена към „специфична група безработни“, които се задължават да търсят активно работа. Основното изискване е безработните да са дълговременни безработни със семейни задължения и да са се записали в трудовите бюра като търсещи работа преди 1 декември 2014 година, но най-малко 12 месеца преди да представят искането за помощ.

[ Още ]

Парични помощи за навършили 45 години

Парични помощи за навършили 45 години

8 януари 2015

Драга редакция, моля, разяснете каква е разликата между контрибутивна и неконтрибутивна помощ. Аз съм на 47 години. Очертава се да остана без работа. Искам да съм информиран на какви парични помощи мога да разчитам. Благодаря! Симеон Димов Запитвания като това на Симеон получаваме ежедневно.

[ Още ]