Нова дума

Помощ Renta Garantizada de Ciudadanía във Валенсия

7 ноември 2019

Renta Garantizada de Ciudadanía е помощта за крайно нуждаещи се семейства в автономна област Валенсия. Ето повече подробности: Renta Garantizada de Ciudadanía е парична помощ, администрирана от Социалните служби във Валенсия. Получаването на този гарантиран доход е свързана с ангажимента на получаващите я активно да си търсят работа или да участват в курсове за преквалификация. Целта на тази помощ е да предостави...

[ Още ]

Защо не се признават за стаж в България помощите над 52 години от Испания

Защо не се признават за стаж в България помощите над 52 години от Испания

7 ноември 2019

Доста българи над 55 години доскоро (а вече и над 52 години), работили в Испания, получават субсидия за безработни за тази категория. Върху сумата се удържат осигуровки за пенсия. Те обаче се признават за стаж само тук, но не и в друга държава от ЕС. Въпросът „защо“ е намирал отговор на страниците на вестника ни няколко пъти, както и ...

[ Още ]

Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

24 октомври 2019

Помощите за крайно нуждаещи се, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, се отпускат от правителствата на автономните области. Размерът, продължителността и условията за бенефициентите се определят от Съветите по социални дейности към тях. В Мадрид тази помощ се нарича Renta Mínima de Inserción (информация за нея публикувахме в брой 633). Сега предлагаме изискванията за получаването й в Каталуния. Очаквайте информация и за Валенсия и Кастилия и Леон.

[ Още ]

Помощта Renta mínima de inserción в Мадрид

5 септември 2019

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителството на Автономна област Мадрид. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните случаи – за някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

[ Още ]

Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

4 юли 2019

Отговорът на въпроса от заглавието е ДА, но при определени условия. За продължителността на тази помощ от значение е осигурителните месеци и семейните отговорности на лицето. Какви са изискванията на обществената служа по заетост SEPE, за получаването на тази субсидия? Безработните, които не покриват необходимия осигурителен минимум за получаване на контрибутивно обезщетение (1 година стаж за 4 месеца паро), имат право на парична помощ, която на испански се нарича subsidio de desempleo por cotización insuficiente para prestación contributiva. За получаването й трябва да сте регистрирани като безработни.

[ Още ]