Нова дума

Помощта Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон

Помощта Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон

21 ноември 2019

И в този брой продължаваме да предоставяме информация за помощите за крайно нуждаещи се, които се отпускат от местните правителства в автономните области на Испания. Ето подробности за изискванията за получаване на Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон, където живеят доста голям брой български граждани. Чл. 13.9 от статута на автономна област Кастилия и Леон определя, в рамките на социалните права, правото на гарантиран минимален доход. Тази мярка е насочена към гражданите на областта, които...

[ Още ]

Помощ Renta Garantizada de Ciudadanía във Валенсия

7 ноември 2019

Renta Garantizada de Ciudadanía е помощта за крайно нуждаещи се семейства в автономна област Валенсия. Ето повече подробности: Renta Garantizada de Ciudadanía е парична помощ, администрирана от Социалните служби във Валенсия. Получаването на този гарантиран доход е свързана с ангажимента на получаващите я активно да си търсят работа или да участват в курсове за преквалификация. Целта на тази помощ е да предостави...

[ Още ]

Защо не се признават за стаж в България помощите над 52 години от Испания

Защо не се признават за стаж в България помощите над 52 години от Испания

7 ноември 2019

Доста българи над 55 години доскоро (а вече и над 52 години), работили в Испания, получават субсидия за безработни за тази категория. Върху сумата се удържат осигуровки за пенсия. Те обаче се признават за стаж само тук, но не и в друга държава от ЕС. Въпросът „защо“ е намирал отговор на страниците на вестника ни няколко пъти, както и ...

[ Още ]

Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

Помощи за крайно нуждаещи се в Каталуния

24 октомври 2019

Помощите за крайно нуждаещи се, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, се отпускат от правителствата на автономните области. Размерът, продължителността и условията за бенефициентите се определят от Съветите по социални дейности към тях. В Мадрид тази помощ се нарича Renta Mínima de Inserción (информация за нея публикувахме в брой 633). Сега предлагаме изискванията за получаването й в Каталуния. Очаквайте информация и за Валенсия и Кастилия и Леон.

[ Още ]

Помощта Renta mínima de inserción в Мадрид

5 септември 2019

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителството на Автономна област Мадрид. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните случаи – за някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

[ Още ]