Нова дума

Всичко за новата субсидия за безработни

zoom Всичко за новата субсидия за безработни

5 ноември 2020

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските граждани в Испания, че на 3 ноември Министерският съвет одобри специална субсидия за лица, които са изчерпали всички обезщетения и помощи за безработица по време на ограничителните мерки заради COVID-19 в периода от 14 март до 30 юни и нямат право на други. Тази нова помощ на стойност 430 евро е еднократна, ще се изплаща за период от три месеца и се равнява на 80% от IPREM. Очакванията са от мярката да се възползват до 250 000 безработни.

Субсидията може да бъде поискана от петък – 6 ноември, до 30-то число на този месец включително от публичната служба по заетостта – SEPE, лично от потенциалните бенефициенти. SEPE също ще уведоми с писма тези лица за правото им да поискат помощта.

Изискванията към бенефициентите за достъп до тази специална извънредна субсидия са:

- Да са изчерпили всичките си обезщетения (контрибутивни, неконтрибутивни, RAI ) между 14 март и 30 юни, да са напълно безработни и регистрирани като търсещи работа в бюрата по труда.

- Лица, които са изчерпали контрибутивна помощ и са в процес на изчакване от един месец за достъп до помощ за безработица.

- Тази помощ няма да бъде съвместима с получаването на renta mínima, Renta de inclusión, социална заплата или подобна помощ от която и да е публична администрация.

- За достъп до помощта, която ще се управлява от SEPE, няма да е необходимо да се доказва липсата на доходи или съществуването на семейни отговорности.

- В случай че сте работили за чужда сметка след изтичане на последното признато право, прекратяването на трудовата дейност трябва да е последвано от регистриране като безработно лице.

- Да не сте навършили необходимата възраст за контрибутивна или неконтрибутивна пенсия.

След като бъде издадено решение, признаващо правото на специална помощ, бенефициентите ще могат да я получат в деня след подаване на искането.

Формуляр за предварително искане може да се попълни на сайта на SEPE https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 или да е чрез формата Solicitud de subsidios extraordinarios medidas COVID-19, която да бъде изпратена до SEPE по надлежния ред. В службите, които приемат граждани, може да бъде подадена и лично след предварително записан час.

 

Служба по трудови и социални въпроси

към Посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: