Нова дума

Какво е miniparo и кой има право да го получава

zoom Какво е miniparo и кой има право да го получава

3 февруари 2022

Държавната обществена служба по заетостта (SEPE) предлага помощ за безработица от 463 евро, известна още като „miniparo“, информира Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид. Това обезщетение е предназначено за лица, които нямат котизирани 12 месеца за достъп до безработица, като те трябва да отговарят на определени изисквания.

Помощта се отпуска в зависимост от броя на котизираните месеци и семейното положение. Сумата представлява 80% от IPREM. Ако лицето е работило на непълно работно време, сумата се изчислява спрямо отработените часове по последния договор.

Официалното име на помощта е „Subsidio de cotizaciones insuficientes“. Бенефициентите с лица на издръжка трябва да имат поне 90 котизирани дни, докато тези, които нямат такива, трябва да са котизирали общо 180 дни.

В срок от 15 работни дни от началото на периода на безработица се представя заявление в бюрото по труда – лично в някой от офисите на SEPE или онлайн чрез електронен подпис или cl@ve.

Необходимите документи са DNI/NIE (българските гражданите трябва да представят и валиден български документ за самоличност), официалният формуляр за кандидатстване, семейната книга (libro de familia), удостоверение от работодателя (certificado de empresa), в което да фигурира, че лицето вече не е на работа във фирмата и декларация за доход, ако му бъде изискана такава. Трябва да се представи също така лична банкова сметка, по която да бъде изплащана помощта, обичайно между 10 и 15-то число на месеца.

Сумата, която може да се получи през 2022 г., е 463 евро, което представлява 80% от публичния индикатор за доходите (IPREM).

Помощта може да се получава до шест месеца за лица, които са котизирали необходимия период и нямат лица на издръжка (напр. ако лицето е котизирало 3 месеца, ще получава помощта също 3 месеца).

Лицата, които издържат съпруг/а или деца, ще получават помощта в рамките на 21 месеца, ако имат 6 или повече котизирани месеца.

Изискванията, които поставя SEPE пред кандидатите за miniparo от 463 евро, са:

– лицето да е без работа и да е регистрирано като такова в бюрото по труда;

– да е регистрирано като търсещо работа, да поддържа тази регистрация през целия период на получаване на помощта и да е подписало ангажимент за активно търсене на работа;

– котизирани най-малко 3 месеца, ако имат лица на издръжка, или 6 месеца за лицата, които са сами, като котизираните дни не превишават 360;

– брутния доход от какъвто и да е вид да не превишава 75% от минималната заплата (723,75 €), без да се брои пропорционалната част от двете извънредни плащания.

За периода на получаването на субсидията, SEPE ще прави здравноосигурителни вноски.

Повече информация тук: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/he-trabajado-menos-un-ano.html 

 

Служба по трудови и социални въпроси към

посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: