Нова дума

Помощи за крайно нуждаещи се в Мадрид и Каталуния

Помощи за крайно нуждаещи се в Мадрид и Каталуния

8 март 2018

Всяка една автономна област в Испания отпуска помощи за крайно нуждаещи се граждани, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване. Продължителността на получаване на помощта е различна...

[ Още ]

Споразумение за продължаване на плана PREPARA

21 септември 2017

На 18 септември Министерството на заетостта и представителите на всички автономни области постигнаха споразумение за „вдигане на блокажа“ на продължаването на плана PREPARA, според който се отпускат помощи от 400-450 евро за безработни без никакви доходи. Новото издание на плана ще има срок от 8 месеца – от 15 август, когато приключи действието на последния план (със задна дата), до април 2018 година, а не 6 месеца, както беше досега. Това означава, че ако безработен бъде одобрен примерно на 30 април догодина, той ще получава помощта...

[ Още ]

Субсидия за безработни без необходимия осигурителен стаж за паро

Субсидия за безработни без необходимия осигурителен стаж за паро

21 септември 2017

Безработните, които не покриват необходимия осигурителен минимум за получаване на контрибутивно обезщетение (1 година стаж за 4 месеца паро), също имат право на парична помощ. Какви са изискванията на обществената служа по заетост SEPE, за получаването на тази субсидия? За да получите помощта, която на испански се нарича subsidio de desempleo por cotización insuficiente para prestación contributiva, трябва да сте регистрирани като безработни. Регистрацията в Бюрото по труда трябва да е направена до 15 дни, след като е прекратен трудовият ви договор и сте останали без работа, и да продължава през цялото време, през което получавате паричното обезщетение. Задължително е също да сте подписали и да спазвате изискванията на ангажимент за активност (compromiso de actividad).

[ Още ]

Субсидии „Семейна защита“

10 август 2017

Бенефициенти на финансовите помощи „Семейна защита“ (Protección familiar), изплащани всеки месец, могат да бъдат лица, които живеят легално на испанска територия, нямат право на други субсидии от този тип, отпускани от държавни или общински институции, и отговарят на условията за отпускането им. Чужденците, които са резиденти в Испания, могат да получават тези помощи при същите условия, както испанците, уточняват от Социалното осигуряване.

[ Още ]

Субсидия за безработни Programa de Activación para el Empleo

Субсидия за безработни Programa de Activación para el Empleo

18 май 2017

Ако сте безработно лице и сте изчерпали парото, субсидиите или помощите по план PREPARA и нямате право на никакъв друг вид парични обезщетения, отпускани от испанското Бюро по труда, може да кандидатствате за Programa de Activación para el Empleo (PAE), ако отговаряте на определени изисквания. Тази субсидия е извънредна, специфична и е с временен характер, като е насочена към дълговременните безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и трудовото посредничество, предлагани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE). Основната цел е повишаване на възможностите за връщане на пазара на труда, като се предлага и парична помощ, която е свързана с активно участие в споменатите политики, предлагани от бюрата по труда.

[ Още ]