Нова дума

Помощта Renta mínima de inserción в Мадрид

5 септември 2019

Крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване, могат да кандидатстват за отпускане на помощта Renta mínima de inserción, която се дава от правителството на Автономна област Мадрид. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните случаи – за някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

[ Още ]

Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

Имам ли право на парично обезщетение, ако не ми стига стаж за паро?

4 юли 2019

Отговорът на въпроса от заглавието е ДА, но при определени условия. За продължителността на тази помощ от значение е осигурителните месеци и семейните отговорности на лицето. Какви са изискванията на обществената служа по заетост SEPE, за получаването на тази субсидия? Безработните, които не покриват необходимия осигурителен минимум за получаване на контрибутивно обезщетение (1 година стаж за 4 месеца паро), имат право на парична помощ, която на испански се нарича subsidio de desempleo por cotización insuficiente para prestación contributiva. За получаването й трябва да сте регистрирани като безработни.

[ Още ]

Кой чужденец има право на неконтрибутивна пенсия

20 юни 2019

За много чужденци регистрирането в една испанска община (padrón municipal) е достатъчно, за да имат достъп до медицинско обслужване, образование и социални помощи. Досега този padrón municipal им даваше правото и при определената от закона възраст да получават т.нар. „неконтрибутивна пенсия“ (pensión de jubilación no contributiva), която се отпуска на всички граждани, навършили 65 години и...

[ Още ]

Субсидии за безработни над 45 години

Субсидии за безработни над 45 години

23 май 2019

Една от най-масовите групи безработни е на хората над 45 години. Специално за тях испанската държава отпуска неконтрибутивни помощи, наречени Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su carg. – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения.

[ Още ]

За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

9 май 2019

Ако сте безработно лице от дълго време, инвалид, завърнал се испански емигрант или жертва на насилие, регистрирани сте на трудовата борса, но нямате право на контрибутивна помощ или друг вид субсидия, може да проверите дали отговаряте на условията за получаването на renta activa de inserción (RAI). Едно от най-важните изисквания за голяма част от кандидатите е да не са напускали Испания...

[ Още ]