Нова дума

Кой чужденец има право на неконтрибутивна пенсия

20 юни 2019

За много чужденци регистрирането в една испанска община (padrón municipal) е достатъчно, за да имат достъп до медицинско обслужване, образование и социални помощи. Досега този padrón municipal им даваше правото и при определената от закона възраст да получават т.нар. „неконтрибутивна пенсия“ (pensión de jubilación no contributiva), която се отпуска на всички граждани, навършили 65 години и...

[ Още ]

Субсидии за безработни над 45 години

Субсидии за безработни над 45 години

23 май 2019

Една от най-масовите групи безработни е на хората над 45 години. Специално за тях испанската държава отпуска неконтрибутивни помощи, наречени Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su carg. – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения.

[ Още ]

За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

За по-сигурно: 1 година без пътуване в чужбина, ако искате помощта RAI

9 май 2019

Ако сте безработно лице от дълго време, инвалид, завърнал се испански емигрант или жертва на насилие, регистрирани сте на трудовата борса, но нямате право на контрибутивна помощ или друг вид субсидия, може да проверите дали отговаряте на условията за получаването на renta activa de inserción (RAI). Едно от най-важните изисквания за голяма част от кандидатите е да не са напускали Испания...

[ Още ]

Още начини за легално пътуване в чужбина на бенефициенти на помощи или паро

25 април 2019

Ако получавате контрибутивно обезщетение, субсидия за безработица или помощта Renta activa de inserción (RAI) и решите да пътувате или да се преместите в чужбина, условията това да се случи са различни, в зависимост от мотива на пътуването ви и периода, за който го планирате. Преместване в чужбина поради планирана трудова дейност за по-малко от 1 година...

[ Още ]

Всичко за субсидиите за безработни над 52 години

Всичко за субсидиите за безработни над 52 години

21 март 2019

Една дългоочаквана новина стана факт на 13 март, след като решението на правителството за промяна във възрастта на бенефициентите на субсидиите за безработни от 55 на 52 години бе публикувано в Boletín Oficial del Estado (BOE) – испанския държавен вестник. Очаква се новите бенефициенти на тази субсидия да бъдат около 114 000 души, като заедно с безработните над 55 години, които вече я получават, цифрата ще нарасне до общо 400 000 души.

[ Още ]