Нова дума

Всичко за новите помощи за безработни

Всичко за новите помощи за безработни

22 януари 2015

Документи за отпускането на новите помощи за дълговременно безработни, които испанското правителство прие в края на 2014 г., започнаха да се приемат от 15 януари. Кой има право на тези извънредни помощи? Какъв е размерът им? Какви документи са необходими? Официалното наименование на тази помощ е Programa de Activación para el Empleo. Тя е насочена към безработните, изчерпали контрибутивното си обезщетение (паро), субсидиите по план PREPARA и др., имащи семейни задължения. Тази програма е извънредна и временна, от нея могат да се възползват продължително безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и участват в курсове за безработни, организирани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE), чиято основна цел е връщане на пазара на труда.

[ Още ]

Новите субсидии – от 15 януари

8 януари 2015

Новата „извънредна“ помощ от 426 евро месечно започва да се отпуска от 15 януари. Тя е насочена към „специфична група безработни“, които се задължават да търсят активно работа. Основното изискване е безработните да са дълговременни безработни със семейни задължения и да са се записали в трудовите бюра като търсещи работа преди 1 декември 2014 година, но най-малко 12 месеца преди да представят искането за помощ.

[ Още ]

Парични помощи за навършили 45 години

Парични помощи за навършили 45 години

8 януари 2015

Драга редакция, моля, разяснете каква е разликата между контрибутивна и неконтрибутивна помощ. Аз съм на 47 години. Очертава се да остана без работа. Искам да съм информиран на какви парични помощи мога да разчитам. Благодаря! Симеон Димов Запитвания като това на Симеон получаваме ежедневно.

[ Още ]

Кой има право на 426 евро месечно

25 декември 2014

Фатима Банес, министър на заетостта и социалното осигуряване, обясни на пресконференция, че новата „извънредна“ помощ от 426 евро месечно се отпуска на „специфична група безработни“.

[ Още ]

Поръчваме по интернет документ U006, даващ информация за членовете на семейството ни, които живеят в България

Поръчваме по интернет документ U006, даващ информация за членовете на семейството ни, които живеят в България

27 ноември 2014

Ако семейството ви или член от него живее в България, за да получите парично обезщетение за безработица, семейна помощ или някой от другите типове субсидии в Испания, задължително трябва да предоставите тази информация на компетентните власти. Това става единствено с европейския документ U006, който се издава от Националния осигурителен институт (НОИ) в България – дирекция „Европейски регламенти и международни договори” (Д”ЕРМД”) при Централното управление на института.

[ Още ]