Нова дума

Поръчваме по интернет документ U006, даващ информация за членовете на семейството ни, които живеят в България

Поръчваме по интернет документ U006, даващ информация за членовете на семейството ни, които живеят в България

27 ноември 2014

Ако семейството ви или член от него живее в България, за да получите парично обезщетение за безработица, семейна помощ или някой от другите типове субсидии в Испания, задължително трябва да предоставите тази информация на компетентните власти. Това става единствено с европейския документ U006, който се издава от Националния осигурителен институт (НОИ) в България – дирекция „Европейски регламенти и международни договори” (Д”ЕРМД”) при Централното управление на института.

[ Още ]

Подновяват субсидията, която могат да получават безработните под 45 г. след края на обезщетението

Подновяват субсидията, която могат да получават безработните под 45 г. след края на обезщетението

18 септември 2014

Последната помощ от SEPE, на която дълговременните безработни, непопадащи в категориите над 45 год. и над 55 год., могат да получават, е Plan Prepara. Преди месец испанското правителство прие решение, с което удължава отпускането на тези субсидии по програмата за преквалификация Prepara. Както и преди, условието за отпадането й е безработицата в Испания да падне по 20%, което за момента не се случва. Тъй като тази помощ не е много популярна, а и служителите в Бюрата по труда понякога умишлено спестяват информацията, че имаме право на нея, припомняме условията за кандидатстване.

[ Още ]

Колко „паро” ще получавам?

26 юни 2014

„Колко „паро” ще получавам?”е един от първите въпроси, които си задава човек, когато е застрашен да остане без работа. Тази информация е за всички, които се питат това или просто искат да са добре осведомени за обезщетението за безработица (т.нар. „паро”).

[ Още ]

Помощи за безработни с деца

12 юни 2014

Помощта за безработни, позната като Ayuda Familiar (но с реално наименование Subsidio por desempleo con responsabilidades familiares por agotamiento de la prestación contributiva), се дава на лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица (paro) и имат семейни задължения (женени са или с непълнолетни деца).

[ Още ]

Помощи по програмата за професионална преквалификация Plan PREPARA

Помощи по програмата за професионална преквалификация Plan PREPARA

29 май 2014

По Програмата за професионална преквалификация PREPARA испанското правителство отпуска помощи на дълговременните безработни. Според решение от началото на 2014 г. Plan PREPARA се подновява автоматично на всеки 6 месеца, докато безработицата в страната не падне под 20%.

[ Още ]