Нова дума

Условия за помощите за наем за младежи

zoom Условия за помощите за наем за младежи

20 януари 2022

Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид информира за новата помощ за наем за младежи в Испания. На 18 януари Министерският съвет одобри парично подпомагане по линията Bono de Alquiler Joven. Предвижда се около 70 000 младежи да се възползват от отделените в бюджета за целта 200 млн. евро. Месечната помощ за наем възлиза на 250 евро в рамките на две години, стига бенефициентът да продължава да отговаря на условията.

Условията за получаване на тази помощ са:

- възраст между 18 и 35 години включително;

- граждани на Испания или на държави от ЕС и Швейцария, както и на трети държави, с легално пребиваване в Испания;

- сумата се използва за заплащане на наем на жилище – с легален договор за наем, или за стая – с договор за преотдаване. Договорите трябва да са вписани в регистъра и бенефициентът да е регистриран в общината на съответния адрес;

- сумата на наема на жилище не трябва да превишава 600 евро месечно. Ако в местното законодателство са посочени по-високи суми, автономните власти имат право да увеличат прага над 600 евро, но не повече от 900 евро. Наемът на стая не може да превишава 300 евро месечно, като прагът в някои случаи може да бъде вдигнат до 450 евро;

- получателите на помощта не трябва да имат годишни доходи, които превишават три пъти IPREM, т.е. 24 318 евро. В изключителни случаи, като промяна на местожителството от една в друга провинция или автономна област, сумата се увеличава на 32 425 евро (4 пъти IPREM);

- помощта за наем не е съвместима с други помощи за наем на жилище, отпускани от автономните власти, освен в някои случаи на силно уязвими лица. Съвместима е с помощи за лица с ниски доходи, отпускани от социалното осигуряване, като минималния жизнен доход (IMV) и други неконтрибутивни помощи.

Предстои да бъдат разработени механизмите за отпускане на помощта за наем на младежи. В рамките на до два месеца жилищните отдели на автономните области (Consejerías y Departamentos de vivienda) трябва да изработят конкретните правила. Ще може да се кандидатства присъствено и по интернет.

Помощта за наем ще се изплаща на одобрените лица от дата 1 януари 2022 г., независимо от датата на подаване документи.

 

Служба по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: