Нова дума

Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

zoom Повече бенефициенти на Ingreso Mínimo Vital

3 февруари 2021

Министерският съвет одобри изменение на изискванията за достъп до минималния жизнен доход (IMV), така че повече групи лица, напр. сезонните работници, бездомните или пребиваващите в приемните центрове, да имат достъп до това обезщетение. Според министъра на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията Хосе Луис Ескрива целта на реформата е да намали броят на отказаните заявки за IMV, които са около 60 000 до момента.

Новото правило премахва лимита на ползвателите на жилище, като позволява на бездомните хора, които спят във временни центрове, да получат помощта, както и на тези, които са в уязвима ситуация и споделят жилище с други хора в подобна ситуация.

Социалното осигуряване също ще улесни достъпа до IMV за така наречените временни семейни единици. Тоест – тези бенефициенти на доходи, които трябва да се преместят с други наематели поради случаи на насилие основано на пола, развод или изгонване. Администрацията няма да санкционира (до максимум три години в случай на изселване), ако бенефициентът живее с други хора. До момента живеенето с роднина образуваше по-голямо семейно звено, което може да доведе до сумиране на дохода и поради това да се получи отказ на достъпа до IMV.

За да могат новите бенефициенти да докажат, че отговарят на новите условия и да получат достъп до обезщетението, държавата ще позволи на социалните служби да наблюдават тези семейства. Трябва да се докаже, например, липсата на връзки между хората, обитаващи едно жилище. Освен това социалното осигуряване може да се обърне към тях с искане за изясняване на ситуацията им.

Индивидуалният бенефициент на IMV ще получава през 2021 г. 469,93 евро на месец. Тази сума се увеличава до 610,91 евро на месец за семейство, 751,89 евро – ако имат дете или ако са трима възрастни. В случай на семейства с един родител, сумата е 714,30 евро за един възрастен и един непълнолетен.

През първите шест месеца от влизането на мярката в сила (май-ноември 2020 г.), минималният жизнен доход е достигнал до общо 160 000 жилища, в които живеят 460 000 души.

Служба по трудови и социални въпроси

към посолството на РБългария в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: