Нова дума

Помощ за дълговременни безработни – Plan PREPARA

Помощ за дълговременни безработни – Plan PREPARA

17 октомври 2013

Испанското правителство продължи отново своя план за помощи за дълговременни безработни. Припомняме, че според решение от началото на 2013 г. Plan PREPARA се подновява автоматично на всеки 6 месеца, докато безработицата в страната не падне под 20%.

[ Още ]

Помощи за крайно нуждаещи се във Валенсия и в Кастилия и Леон

19 септември 2013

В миналия брой на „Нова дума” започнахме темата за помощите за крайно нуждаещи се, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване. Те се отпускат от правителствата на автономните области.

[ Още ]

Помощи за крайно нуждаещи се – I част

Помощи за крайно нуждаещи се – I част

5 септември 2013

Renta mínima de inserción - така се нарича помощта, отпускана от правителствата на Автономна област Мадрид и на Дженералитат Каталуния на крайно нуждаещи се жители, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните области – някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване. Кой и как може да стане бенефициент на тази субсидия?

[ Още ]

Субсидии за навършили 45 години и Plan Prepara

8 август 2013

Обществената служба за заетост (Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE, популярна като INEM) управлява отпускането на три вида финансови помощи: 1. Контрибутивно обезщетение (най-често познато като “паро”), което получава безработен, след като е бил осигурен и както той, така и работодателят, са правили месечни социалноосигурителни вноски. 2. Неконтрибутивни помощи („субсидии”), които държавата дава...

[ Още ]

Нови проверки в Бюрата по труда

Нови проверки в Бюрата по труда

27 юни 2013

Бюрата по труда в Испания въведоха по-строг контрол за безработните, получаващи обезщетения – те трябва да доказват, че активно си търсят работа...

[ Още ]