Нова дума

Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

zoom Парични помощи за наем във връзка с COVID-19 по автономни области

11 май 2020

Последната стъпка на испанското правителство – част от социални мерки по отношение на наемите, които бяха одобрени на 31 март, е за директни помощи. (Припомняме, че останалите мерки са договаряне с хазаина за отсрочки, временно неплащане на наема, след разрешение от съдя, или безлихвен кредит от държавата. Вижте тук подробности.)

Всъщност, директните помощи са и най-очакваните от населението на Испания, защото засягат „хора с по-продължителни проблеми при плащането на месечния си наем, вследствие на икономическото и социалното въздействие на COVID-19“. Така поне бяха обявени. Всъщност, в общите случаи бенефициенти могат да са хора, загубили работата си заради коронавируса: безработни; служители, засегнати от ERTE; самонаети, които са прекратили дейност или имат спад в месечния си оборот. (Някои области разширяват кръга на лицата, които могат да се възползват.) Месечните доходи на домакинството за 30-те дни, предшестващи подаването на молбата за субсидията, в повечето случаи не трябва да надвишават 3 пъти IPREM или 1613,52 евро (сумата се променя, ако в семейството има деца или лица, които зависят от кандидатстващия). Освен това месечните разходи за наем и комунални услуги трябва да са повече от 35% от нетните доходи на домакинството. (И в тези условия може да има разлика, в зависимост от испанската област, в която живеете.)

Чрез помощите за наем ще може за максимум 6 месеца (някъде са 4 месеца) изцяло или частично да се заплащат месечните вноски към хазаина. Затова се предлага нова програма, включена към вече съществуващия план за помощ за наем (Plan Estatal de Vivienda 2018-2021), който се изпълнява от автономните области. (Вижте тук Кралския указ-закон: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4412.)

Отскоро някои от местните правителства обявиха как и кога може да се кандидатства. Други, като Мадрид и Каталуния, например, още нямат яснота. Предлагаме ви информация за всички автономни области, както и линкове, на които може да следите обявяването на условията и сроковете:

Андалусия:

Сроковете за подаване на документите все още не са обявени. Няма и формуляри за кандидатстване. Но пък са публикувани част от условията и необходимите документи (важат и за другите автономни области): трябва да се представи копие на пълния договор за наем, на който лицето е титуляр и в който е указана формата на плащане на месечните вноски; доказателство за това, че последните 3 наема са платени; както и документи, удостоверяващи уязвимото ви положение (за безработни или работници е ERTE – сертификат от SEPE, в който да е видно месечната сума, която лицата получават като обезщетение или субсидия; ако е намалено работното ви време – копие от трудовия договор и анекс за новите часове или последния фиш за заплатата (nomina), в който фигурира намалението; за работници за своя сметка (autónomos), които са прекратили дейността си (cese de actividad) – документ, удостоверяващ този факт, от Данъчната агенция или от компетентния орган към автономното правителство, както и сертификат за обезщетението за безработица, ако получава такова; за autónomos, които са с намален на 30% оборот – документи за платени данъци за съответния период). Повече подробности може да видите тук: https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21205/como-solicitar.html

Арагон:

Автономното правителство на Арагон също не е обявило срокове за кандидатстване за тези помощи, но предоставя предварителна информация. То препоръчва на лицата (в ситуация на уязвимост, вследствие на кризата от коронавируса) да имат дигитален сертификат или CL@VE, за да могат да подадат документите по електронен път. Максималният размер на помощта е 100% от размера на наема, който фигурира в договора, но не повече от 600 евро, ако става дума за столица на провинция, и 900 евро за многодетни семейства. Тази помощ може да се получава за максимум 6 месеца, като периодът е от април до септември 2020 г., включително, без значение кога бъде одобрено отпускането й.

Подробности тук: https://www.aragon.es/coronavirus/ayudas/alquiler

Астурияс:

До 30 септември могат да се представят документи за кандидатстване за помощите за наем (максимум 500 евро месечно в продължение на 6 месеца), ако живеете в някоя от провинциите на автономна област Астурияс. Подаването на документите става по електронен път на адрес: https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000021032277807573 На същия линк може да получите информация и за условията, на които трябва да отговарят кандидатите.

Балеарски острови:

Правителството на Балеарските острови все още не е обявило срок за кандидатстване за директните помощи за наем. На следния линк обаче има условията за всички възможности, които предлага декрета с мерките по отношение на наетите жилища в периода на кризата с коронавируса: http://www.caib.es/sites/faqs-covid/es/ayudas_alquiler/ Вероятно тук ще обявят и датите за подаване на документите.

Канарски острови:

От 8 май до 30 септември е периодът за кандидатстване за помощите за наем на Канарските острови. Начинът за подаване на документите е един – по електронен път, макар администрацията да прави изключение за лица, които нямат дигитален сертификат. Последните могат да позвънят на тел. 012 и така да представят молбата си по телефона. Пълната информация за условията може да намерите тук: https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/6391#

Кантабрия:

Consejería de Empleo y Políticas Sociales отговаря за помощите за наем за уязвими лица, в следствие на коронавируса, в област Кантабрия. Максималната сума, която могат да получат, е 500 евро месечно в продължение на 6 месеца. Срокът за подаване на документите е 30 септември, като се представят онлайн чрез Registro Electrónico Común del Gobierno de Cantabria – www.rec.cantabria.es. Повече информация може да намерите тук: https://www.viviendadecantabria.es/ayudas-al-alquiler-covid-19

Кастилия-Ла Манча:

Правителството на Кастилия-ла Манча също все още не е обявило сроковете и начините за кандидатстване за помощите за наем. Тук обаче може да видите всички условия, на които трябва да отговарят бенефициентите: https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-covid-19

Кастилия и Леон:

От 14 май до 30 септември лицата, които имат проблеми с плащането на наема в провинциите на тази автономна област, може да подават документи за помощи. Бенефициенти според местното правителство може да са и лица, чието работно време по време на извънредното положение е намалено, за да могат да се грижат за децата си. Помощта може да е максимум 500 евро на месец, а периодът на получаването й – 4 месеца между април и септември 2020 г. За предпочитане е документите да се подават по електронен път на адрес: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es Има възможност обаче и за лично представяне в Oficinas y puntos de información y atención al ciudadano, както и чрез телефакс. Повече информация за условията вижте тук: https://vivienda.jcyl.es/web/es/vivienda/convocatoria-ayudas-alquiler-para.html

Каталуния:

Правителството на Каталуния информира на 21 април, че ще оповести публично условията за достъп до помощите за наем във връзка със спешните допълнителни мерки за справяне с Covid-19 веднага, щом държавата предостави средствата в бюджета за тази година. Едва тогава временната помощ за финансиране ще бъде достъпна за наемателите в уязвимо положение. Към днешна дата няма промяна, но актуална информация може да следите тук: http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/!ut/p/z1/jYy9DoJAEIR7noKGelc9DZQkJgixMFbHNmY9L3iKnMiBPr6EkBgsjFPMT_ENkOf73iCQfe3HaP8mUMWdKdgZW3EJEnJaHcJdlGxCMd_iPhMYL9N1koZigSggG8CR_9xM-2BAv5_kiE3574DcXOqaYiBlK6dfDiSfleIAn_oYICvXcmkcuwBvumkfulG2M6dZBPcr5W-yNwBe/

Валенсия:

30 юни е крайният срок за подаване на документи за помощите за наем, насочени към засегнатите от кризата с коронавируса в област Валенсия. Максимумът на отпуснатите средства за покриване на плащането на вноските към хазаина е 650 евро на месец за период не по-дълъг от 6 месеца. Документите се подават онлайн чрез дигитален сертификат или чрез попълване на електронен формуляр. Пълна информация за условията и линковете за изпращане на необходимите документи може да намерите тук: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20932

Екстремадура:

На имейл може да се изпращат документите на кандидатстващите за помощи за наем в Екстремадура. Адресът му е: alquilercovid@juntaex.es.  Крайният срок е 30 септември, като лицата трябва да отговарят на 4 условия (загуба на работата или намаление на работното време; доходи на домакинството до 1613 евро; разходите за наем и сметки да са над 35% от месечните доходи; бенефициентът да няма собствено жилище). Неразделна част от документите за кандидатстване са пълно копие на договора за наем и доказателства за платен наем през последните 3 месеца. За още информация вижте този линк: http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia&idPub=30224#.XrmC32gzbcs

Галисия:

В момента правителството на област Галисия предоставя информация единствено за традиционните помощи, включени в Plan estatal de vivienda 2018-2021, но не и за извънредните помощи за наем на засегнати от коронавируса лица. Вероятно на този линк: https://sede.xunta.gal/de-interese/covid19-apoio-sectores-afectados?langId=es_ES ще бъдат дадени подробности, когато местното правителство одобри условията и сроковете за отпускане на държавната субсидия.

Ла Риоха:

Помощта, която ще отпуска автономната област, е в размер на 500 евро за 6 месеца. Все още обаче не са обявени срокове и пълни условия за кандидатстване. На този линк има отговори на най-често задаваните въпроси по отношение на помощите за наем, свързани с COVID-19: https://www.larioja.org/vivienda/es/preguntas-respuestas-ayudas-pago-alquiler-vivienda-habitual/ayudas-directas-alquiler-gestionadas-comunidades-autonomas

Мадрид:

Местното правителство все още не е разработило критериите за отпускане на помощта за наем, одобрена с Кралски указ-закон 11/2020 от 31 март 2020 г. Преди време съветникът по жилищната политика и местна администрация Давид Перес се възмути от прехвърлянето на отговорността и цялата бюрокрация към автономните области и уточни: „С предвидените малко повече от 3000 евро помощ за наето жилище в област Мадрид бихме могли да отпуснем само около 5000 субсидии. Това ще ни постави в центъра на бурята от недоволни граждани, макар вината да е на централното правителство“. Той обаче увери, че автономното правителство на Мадрид ще положи усилие да насочи още финансови ресурси към тези помощи за COVID-19 и така да се възползват 15 000 семейства. Още инфо тук: https://www.comunidad.madrid/servicios/vivienda/ayudas-alquiler-covid-19

Мурсия:

Информацията по темата в официалната страница на автономното правителство на Мурсия е оскъдна. Има резюме на кралския указ, с който са приети мерките, но нищо повече като срокове и условия. Вероятно – както и на други места – предстои да бъдат гласувани и публикувани скоро. Линкът, където обявяват подобни информации е този: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=40288&IDTIPO=100&PR_DESTACADOS=S&RASTRO=c$m40288

Навара:

В Навара има няколко вида помощи за плащане на наем – за живеещи в общински жилища, за младежи и за хора ба свободен наем. Те са съобразени с кризата с коронавируса и информация за тях може да получите тук: http://www.navarra.es/home_es/Temas/Vivienda/Ciudadanos/Ayudas+y+subvenciones/ Все още обаче не са публикувани субсидиите, които са част от мерките на Кралски указ-закон 11/2020 от 31 март 2020 г.

Страната на баските:

До 30 септември е срокът, обявен от местното правителство за подаване на документи за помощите за наем. Повече информация за условията може да видите тук: https://www.euskadi.eus/ayuda-alquiler-vivienda-libre/web01-tramite/es/

Сеута:

В официалния сайт на правителството на Сеута (https://www.ceuta.es) няма информация за подобен вид помощи.

Мелия:

Срокът за подаване на молби за помощите за наем в Мелия е 30 юни. Пълните условия са публикувани тук: https://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=s_fdoc_d4_v1.jsp&codbusqueda=785&language=es&codResi=1&layout=contenedor.jsp&codAdirecto=433

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: