Нова дума

Субсидии „Семейна защита“

10 август 2017

Бенефициенти на финансовите помощи „Семейна защита“ (Protección familiar), изплащани всеки месец, могат да бъдат лица, които живеят легално на испанска територия, нямат право на други субсидии от този тип, отпускани от държавни или общински институции, и отговарят на условията за отпускането им. Чужденците, които са резиденти в Испания, могат да получават тези помощи при същите условия, както испанците, уточняват от Социалното осигуряване.

[ Още ]

Субсидия за безработни Programa de Activación para el Empleo

Субсидия за безработни Programa de Activación para el Empleo

18 май 2017

Ако сте безработно лице и сте изчерпали парото, субсидиите или помощите по план PREPARA и нямате право на никакъв друг вид парични обезщетения, отпускани от испанското Бюро по труда, може да кандидатствате за Programa de Activación para el Empleo (PAE), ако отговаряте на определени изисквания. Тази субсидия е извънредна, специфична и е с временен характер, като е насочена към дълговременните безработни, които спазват политиките за активно търсене на работа и трудовото посредничество, предлагани от Servicios Públicos de Empleo (SEPE). Основната цел е повишаване на възможностите за връщане на пазара на труда, като се предлага и парична помощ, която е свързана с активно участие в споменатите политики, предлагани от бюрата по труда.

[ Още ]

Новите изисквания за помощта PAE

Новите изисквания за помощта PAE

4 май 2017

На заседанието си от 28 април правителството реши да продължи с още 6 месеца програмата на активиране за заетост, известна като PAE.

[ Още ]

Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

20 април 2017

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи, които отпуска испанската държава, е тази за безработни над 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните...

[ Още ]

Субсидии за безработните над 55 г.

Субсидии за безработните над 55 г.

6 април 2017

Ако сте на възраст над 55 г. и сте приключили 2-годишното обезщетение за безработица или някоя от последващите го помощи, може да имате право на субсидия за тази категория хора, ако отговаряте на определени условия. Ето и повече информация по темата. Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда. Субсидията се отпуска от службите по заетост в автономните области – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Под внимание се вземат не само доходите на имащия право на помощта, но и на семейството му.

[ Още ]