Нова дума

Изчисляване на размера на пенсията тук и декларация за живеещи у нас „испански“ пенсионери

18 май 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са за изчисляване на размера на пенсията тук и за декларация за живеещи у нас „испански“ пенсионери.

[ Още ]

Вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, помощи над 55 г., формуляр Е-104

Вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, помощи над 55 г., формуляр Е-104

23 март 2017

В новия брой на "Нова дума" съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси за вдовишка пенсия от Испания за живеещ в България наследник, за помощи над 55 г., за формуляр Е-104 и др.

[ Още ]

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

Предпенсиониране и помощи след обезщетение за безработица

12 януари 2017

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]

Предпенсиониране в Испания и пенсиониране в България

17 ноември 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на читателски въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой питанията са за предпенсиониране в Испания, за пенсиониране в България и за инвалидни пенсии. Ако и вие имате въпроси, пишете ни.

[ Още ]

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

6 октомври 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой въпросите са за формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“. Ако и вие имате питания, пишете ни на адреса или на имейла на редакцията.

[ Още ]