Нова дума

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

За формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“

6 октомври 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой въпросите са за формуляр U1, за инвалидни пенсии и за последиците от делото „Сомова“. Ако и вие имате питания, пишете ни на адреса или на имейла на редакцията.

[ Още ]

Работните часове на домашните помощници; субсидии за над 55 г.; получаване на испанска пенсия в България

Работните часове на домашните помощници; субсидии за над 55 г.; получаване на испанска пенсия в България

28 април 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]

Пенсиониране в Испания и в България; закупуване на трудов стаж

31 март 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В този брой въпросите са за случаи на пенсиониране в Испания и в България, за закупуване на трудов стаж и др. Ако и вие имате питания, пишете ни.

[ Още ]

Помощи, пенсии, доказване на испанския трудов стаж, здравни осигуровки

Помощи, пенсии, доказване на испанския трудов стаж, здравни осигуровки

4 февруари 2016

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания.

[ Още ]

Въпроси и отговори за пенсионирането

Въпроси и отговори за пенсионирането

26 ноември 2015

Съветникът по трудови и социални въпроси към българското посолство Елица Славчева отговаря на ваши въпроси и разяснява теми от областта на трудовото и социалното законодателство в България и в Испания. В новия ни брой питанията са за пенсионирането и пенсиите. В него може да намерите информация и как да си запишете час за приемното време на г-жа Славчева.

[ Още ]