Нова дума

Окончателен списък на лицата, записали се за консултациите с експерти на НАП и НОИ в Мадрид

22 юни 2018

Службата по трудови и социални въпроси към българското посолство в Мадрид предостави окончателен списък на лицата, записали се за консултациите с българските експерти на 23 и 24 юни.

СЪБОТА, 23.06.2018 г.

10.30.-13.30 ч.

Виделин Станчев Атанасов

Кремена Димитрова

Маргарита Димитрова

Цветанка Димитрова

Маргарита Илиева

Живка Желязкова

Саринка Георгиева Коларова

Надежда Сотирова Рангелова

Боряна Петрова Илиевска

Мария Димитрова Мецунска

Иван Атанасов Цанев

Пенка Маринова Караиванова

Валентин Маринов Колев

Тодор Петков Тодоров

Вельо Христов Гогаджов

Диана Маркова Желева

Веселина Стефанова Георгиева

Богдана Петкова Гечева

Румяна Василева Илиева

Николай Иванов Димитров

Атанас Георгиев Големанов

Величка Димитрова Големанова

Я. Димчева

Леонид Петров Димитров

Йордан Тодоров Василев

Геновева Петрова Панталеева

Антон Велев Панталеев

Райна Ненова Димитрова

Данаил Димитров Христов

Пламен Йорднов Матев

Петранка Петрова Атанасова

Добринка Атанасова

Димитринка Коларова

Йорданка Димчева

Борян Иванов Томов

Румяна Костадинова Томова

Стояна Илиев Нанчев

Стефан Ненов Ганчев

Михаил Влайков Милушев

Станимир Аспарухов Шопов

Венетка Димитрова Чакалова

Богдана Иванова

Катина Стефанова Георгиева

15.00.-17.30 ч.

Милка Веселинова Джорова

Йовка Александрова

Илия Александров

Иванка Иванова Христова

Даниела Борисова Игнатова

Димитър Борисов Арсов

Петка Георгиева  Арсова

Янка Илиева Ангелова

Марияна Тодорова Стефанова

Неделчо Иванов Неделчев

Лидия Цветанова Иванова

Илия Павлов Гайтански

Мария Славова Петрова

Ренета Петкова Димитрова

Калинка Дончева Колева

Моника Пламенова Ангелова

Евгени Петров Маринов

Снежана Матева

Красимир Матев

Роза Христозкова

Сребрин Христозков

Цецка Иванова Георгиева

Марияна Асенова Николова

Златка Георгиева Савова

Петър Стоянов Цонев

Йонка Божидарова Петрова

Димитър Димитров Иванов

Мария Димитрова Георгиева

Николинка Мирчева Иванова

Йордан Йорданов

Симеон Георгиев Копчев

Татяна Иванова Драганова

НЕДЕЛЯ, 24.06.2018 г.

10.30 – 13.30 ч.

Величка Крумова Николова

Георги Кабзималов

Станка Кабзималова

Катя Александрова

Тодор Стоянов

Тинка Велинова

Янко Колев

Красимир Димитров Йорданов

Десислава Красимирова Йорданова

Иво Тихомиров

Дичо Иванов Дичев

Тинка Кузманова Дичева

Рангел Иванов Млеков

Любомира Георгиева Тенева

Валентина Василева Николова

Кина Христова Тонева

Бонка Христова Захариева

Виолета Николова Данова

Мария Георгиева Байрактарова

Божидар Борисов Гаджев

Весела Цветанова Живкова

Румяна Благоева Иванова

Славянка Благоева Станкева

Румен Димитров Симбаев

Илия Борисов Бисаров

Румяна Вълева Колева

Светла Костова

Ана Алексиева

Величка Близнакова

Величка Тодорова Георгиева

Марияна Страхилова Пандева

Величка Христова Минчева

Христина Михаилова Стоянова

Атанас Мирчев

Добринка Георгиева

Янка Маринова Стоянова

Иван Петков Иванов

Димитричка Иванова Христова

Илия Павлов

НЕДЕЛЯ, 24.06.2018 г.

15.00 – 17.30 ч.

Никола Тодоров Араджиев

Кера Димова Араджиева

Петрана Валентинова

Христо Василев Христов

Симеон Георгиев Колев

Калинка Дончева Колева

Живко Стефанов Пеев

Стефка Костова Кръстева

Станка Кирилова Георгиева

Нели Николова Стоянова

Александър Трайков Вощански

Софка Илиева

Иванка Ковачева

Васил Ковачев

Господинка Иванова Николова

Петранка Димитрова

Лилия Николова Трендафилова

Вяра Дочева Дочева

Боян Събев Гюнелиев

Катерина Николова Неделчева

Мария Радева Маринова

Радослав Атанасов Георгиев

 

Лицата по-долу не са предоставили информация за темата и деня на  консултацията:

Димчо Димов Пасков

Марияна Иванова Стоянова

Чанко Велев Димов

Борис Данчев Славов

Таня Тодорова Цветкова

3-ма души, записани по ел. поща от miglena.012

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: