Нова дума

Как се отстоява правото да се виждат внуците

Как се отстоява правото да се виждат внуците

1 август 2019

Традиционно бабите и дядовците играят важна роля (много често и икономическа) в семейството, особено в отглеждането на внуците. Връзката между внуци и баби и дядовци невинаги е нормална – особено след развод на родителите или кончината на един от тях. В такъв случай може по съдебен път да се признае правото на бабите и дядовците да посещават внуците си и да бъдат с тях. Със законът 42/2003 бяха променени...

[ Още ]

Може ли фирмата да забрани ползването на лятна отпуска?

1 август 2019

Платената годишна отпуска е определена с колективния или индивидуалния трудов договор. Тя не се заменя с икономическа компенсация и в никакъв случай не може да бъде по-кратка от 30 календарни дни. Периодът на ваканцията се определя по взаимно съгласие между работника и работодателя в съответствие с фиксираното в трудовия договор годишно планиране на отпуските.

[ Още ]

Ваканцията на autónomos

1 август 2019

По правило работещият за собствена сметка сам определя кога и колко да работи. Той е свободен да избира трудовия си график и дните за почивка, но това означава, че през тези дни няма да има приходи. Обичайно е за autónomo да казва: „Ден, в който не работя, е ден, през който не получавам пари, но харча“. През ваканционните дни той продължава да прави вноски в Социалното осигуряване и да плаща полагаемите данъци...

[ Още ]

Разходи на autónomos, които имат данъчни приспадания

Разходи на autónomos, които имат данъчни приспадания

1 август 2019

Самонаетите професионалисти (autónomos) и индивидуалните предприемачи могат да приспаднат част от разходите си. Какво може да се приспадне от разходите за извършване на дейността в рамките на сегашната данъчна система? Първото, което трябва да се има предвид, е, че за да бъде признат за приспадане от данъка даден разход, е необходимо той да е натрупан, осчетоводен и оправдан с фактура.

[ Още ]

Права на пътуващите със самолет – II част

18 юли 2019

Медиите и социалните мрежи в България избухнаха наскоро, след като стана ясно, че на едно 17-годишно момиче, пътуващо само от Мадрид до София, му е отказан достъп до борда на самолет на авиокомпания WizzAir поради продадени повече билети и липса на място в летателната машина. Какви са правата ни при подобен случай и още полезна информация по отношение на пътуващите със самолет – вижте във втората част на публикацията.

[ Още ]