Нова дума

Официални празници и почивни дни за 2018 г., които са неработни за консулствата в Мадрид и Валенсия

22 февруари 2018

На основание на българския Кодекс на труда, както и въз основа на официалните празници в Испания за неработни в консулските служби в Мадрид и във Валенсия...

[ Още ]

Има ли валидност сертификатът за гражданин на ЕС? Трябва ли да се сменя при промяна в адреса?

Има ли валидност сертификатът за гражданин на ЕС? Трябва ли да се сменя при промяна в адреса?

22 февруари 2018

Отговор на тези въпроси дават от полицейското управление за чужденци в Мадрид на адрес с/ Padre Piquer, 18, откъдето разпространяват информацията под формата на листовка. В нея – на английски и испански език, се уточнява, че сертификатът за гражданин на ЕС, който е резидент в Испания, няма срок на валидност, но след 5 години продължително пребиваване тук, може да се поиска актуализацията му, за да е ясно, че документът е постоянен (permanente).

[ Още ]

До 2 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

До 2 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

8 февруари 2018

На 2 април 2018 г. изтича крайният срок за подаване на декларация пред Данъчната агенция тук за имущество (имоти и/или спестявания и/или ценни книжа) над 50 000 евро, което живеещи в Испания граждани притежават в чужбина. Формулярът модел 720 (Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) трябва да подадат и всички българи, които са легално пребиваващи в Испания и стойността на спестяванията и имотите им в чужбина общо надвишава 50 000 евро. Това касае три члена – 42 bis, 42 ter и 54 bis от RD 1065/2007, от 27 юни и е регламентирано от Orden НАР/72/2013, от 30 януари, съгласно допълнителна разпоредба 18 от Закон 58/2003.

[ Още ]

КОНСУЛЪТ ОТГОВАРЯ: За освобождаването от българско гражданство, за шофьорските книжки и за срока за регистрация на новородено

КОНСУЛЪТ ОТГОВАРЯ: За освобождаването от българско гражданство, за шофьорските книжки и за срока за регистрация на новородено

25 януари 2018

Чрез страниците на „Нова дума“ генералният консул на Република България във Валенсия Цветелин Цолов отговаря на читателски въпроси. В този брой отговорите са за освобождаване от българско гражданство...

[ Още ]

Дати на изпитите за придобиване на испанска националност през 2018 г.

Дати на изпитите за придобиване на испанска националност през 2018 г.

25 януари 2018

Двата изпита – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), които са необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция, се организират всяка година от института „Сервантес“. Те са разпределени в няколко изпитни сесии.

[ Още ]