Нова дума

Финансова помощ на пенсионери, които живеят под наем

Финансова помощ на пенсионери, които живеят под наем

12 януари 2022

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските граждани, живеещи в Испания, бенефициенти на неконтрибутивна пенсия, че Института за възрастни хора и социални услуги (IMSERSO) предлага финансова помощ...

[ Още ]

Изплащане на българските пенсии в Испания за периода на извънредното положение

Изплащане на българските пенсии в Испания за периода на извънредното положение

21 април 2020

Във връзка с получени запитвания в Посолството на България в Мадрид за забавено изплащане на българските пенсии, Службата по трудови и социални въпроси към Посолството уведомява, че във връзка с извънредното положение в България, от страна на НОИ са предприети следните действия по...

[ Още ]

Важно за пенсионерите в Испания: декларация за живот в сегашните условия

Важно за пенсионерите в Испания: декларация за живот в сегашните условия

13 април 2020

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските пенсионери в Испания относно изпращането на декларация за живот в настоящите условия на криза с COVID-19: Испанската институция Seguridad Social съобщава, че всички пенсионери, които са представили декларацията си...

[ Още ]

Важна информация за получаващите пенсия от България

Важна информация за получаващите пенсия от България

21 февруари 2020

Във връзка с постъпили напоследък в Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към Посолството на България в Мадрид запитвания от български граждани за констатирано забавяне в изплащането на българските пенсии, ръководителят на СТСВ Мадрид уведомява: Предвид разпоредбата на чл. 81 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) лицата, които получават пенсиите си в чужбина...

[ Още ]

Данъчно облагане на пенсионния план

19 декември 2019

Имаме спестени пари в план за пенсиониране. Поради различни причини се налага да ги изтеглим предварително. Как става това? Колко удържа Данъчната служба от нашите пари? Отговорите на тези въпроси и разясненията за различните варианти са на финансовите специалисти от HelpmyCash. Ако изтеглим наведнъж целия капитал от пенсионния план, сумата ще се начисли за годината, в която са изтеглени парите и данъците стават доста високи.

[ Още ]