Нова дума

Списък на лицата, записали се за консултациите с експерти на НАП и НОИ в Мадрид

19 юни 2018

Службата по трудови и социални въпроси към българското посолство в Мадрид предостави списък на лицата, записали се до 19 юни за консултациите с българските експерти. Ако искате и вие да присъствате, може да се обадите на тел. 699 972 422, за да се запишете.

 

СЪБОТА, 23.06.2018 г.

 

10.30.-13.30 ч.

Виделин Станчев Атанасов

Кремена Димитрова

Маргарита Димитрова

Цветанка Димитрова

Маргарита Илиева

Живка Желязкова

Саринка Георгиева Коларова

Надежда Сотирова Рангелова

Мария Славова Петрова

Боряна Петрова Илиевска

Иван Атанасов Цанев

Пенка Маринова Караиванова

Валентин Маринов Колев

Вяра Дочева Дочева

Тодор Петков Тодоров

Вельо Христов Гогаджов

Величка Тодорова Георгиева

Диана Маркова Желева

Веселина Стефанова Георгиева

Богдана Петкова Гечева

Румяна Василева Илиева

Николай Иванов Димитров

Геновева Петрова Панталеева

Антон Велев Панталеев

 

15.00.-17.30 ч.

Милка Веселинова Джорова

Йовка Александрова

Илия Александров

Иванка Иванова Христова

Даниела Борисова Игнатова

Димитър Борисов Арсов

Петка Георгиева  Арсова

Янка Илиева Ангелова

Марияна Тодорова Стефанова

Неделчо Иванов Неделчев

Величка Николова

Лидия Цветанова Иванова

Илия Павлов Гайтански

Ренета Петкова Димитрова

Калинка Дончева Колева

Моника Пламенова Ангелова

Евгени Петров Маринов

Боян Събев

Снежана Матева

Красимир Матев

Роза Христозкова

Сребрин Христозков

Цецка Иванова Георгиева

Димитър Димитров Иванов

Мария Димитрова Георгиева

Николинка Мирчева Иванова

Йордан Йорданов

Марияна Асенова Николова

Златка Георгиева Савова

Петър Стоянов Цонев

 

 

НЕДЕЛЯ, 24.06.2018 г.

 

10.30-13.30 ч.

Георги Кабзималов

Станка Кабзималова

Катя Александрова

Тодор Стоянов

Янко Колев

Красимир Димитров Йорданов

Десислава Красимирова Йорданова

Иво Тихомиров

Дичо Иванов Дичев

Тинка Кузманова Дичева

Рангел Иванов Млеков

Валентина Василева Николова

Кина Христова Тонева

Виолета Николова Данова

Мария Георгиева Байрактарова

Тинка Велинова

Божидар Борисов Гаджев

Весела Цветанова Живкова

Румяна Благоева Иванова

Славянка Благоева Станкева

Румен Димитров Симбаев

Я. Димчева

Илия Борисов Бисаров

Румяна Вълева Колева

Светла Костова

Ана Алексиева

Величка Близнакова

Величка Христова Минчева

Христина Михаилова Стоянова

Атанас Мирчев

Добринка Георгиева

Янка Маринова Стоянова

Бонка Христова Захариева

 

15.00-17.30 ч.

Никола Тодоров Араджиев

Кера Димова Араджиева

Петрана Валентинова

Любомира Георгиева Тенева

Христо Василев Христов

Симеон Георгиев Колев

Калинка Дончева Колева

Живко Стефанов Пеев

Стефка Костова Кръстева

Станка Кирилова Георгиева

Софка Илиева

Нели Николова Стоянова

Александър Трайков Вощански

Иванка Ковачева

Васил Ковачев

Катерина Николова Неделчева

Господинка Иванова Николова

Петранка Димитрова

 

Лицата по-долу не са предоставили информация за темата и деня на  консултацията, поради което ги молим да изпратят такава на посочените във вестника имейл адреси или телефони:

Димчо Димов Пасков

Марияна Иванова Стоянова

Чанко Велев Димов

Борис Данчев Славов

Таня Тодорова Цветкова

3-ма души, записани по ел. поща от miglena.012

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: