Нова дума

Важна информация за получаващите пенсия от България

Важна информация за получаващите пенсия от България

21 февруари 2020

Във връзка с постъпили напоследък в Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ) към Посолството на България в Мадрид запитвания от български граждани за констатирано забавяне в изплащането на българските пенсии, ръководителят на СТСВ Мадрид уведомява: Предвид разпоредбата на чл. 81 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) лицата, които получават пенсиите си в чужбина...

[ Още ]

Данъчно облагане на пенсионния план

19 декември 2019

Имаме спестени пари в план за пенсиониране. Поради различни причини се налага да ги изтеглим предварително. Как става това? Колко удържа Данъчната служба от нашите пари? Отговорите на тези въпроси и разясненията за различните варианти са на финансовите специалисти от HelpmyCash. Ако изтеглим наведнъж целия капитал от пенсионния план, сумата ще се начисли за годината, в която са изтеглени парите и данъците стават доста високи.

[ Още ]

Когато част от трудовия стаж е в друга държава

19 декември 2019

Ако изпълнява изискването за навършена възраст, всеки, който е правил вноски в испанското Социално осигуряване, има право на държавна пенсия. Това се отнася и за онези, които имат част от трудовия си стаж в друга страна. Как се изчислява пенсията на такива трудещи се? Трябва ли да се прави специално искане?

[ Още ]

Новости за пенсионирането през 2020 година

Новости за пенсионирането през 2020 година

19 декември 2019

Министерството на труда, миграциите и социалното осигуряване информира за промени в условията за пенсиониране, които влизат в сила от 1 януари 2020 година. За хората, правили вноски в Социалното осигуряване в продължение на 36 години и 9 месеца (или повече), досега възрастта за пенсиониране беше 65 години. През идната година, за да се пенсионира на...

[ Още ]

Видове пенсиониране на autónomos

Видове пенсиониране на autónomos

5 декември 2019

През 2013 г. беше приет кралски декрет 5/2013, който позволи на навършилите определената възраст самонаети да съчетават пенсионирането с продължаване на трудовата дейност. От онзи момент стана възможно да се събират 50% от полагаемата пенсия и изработените доходи. Това е т.нар. „активно пенсиониране“.

[ Още ]