Нова дума

Отговори на въпроси за пенсионирането от срещата във Фуенлабрада

22 февруари 2018

Темата за пенсионирането продължава с последните отговори на въпроси, зададени от присъствали на срещата във Фуенлабрада сънародници, които подготви съветникът по трудови и социални въпроси в посолството Елица Славчева. Въпрос 1: Отчита ли Испания закупения студентски стаж като нормален трудов стаж? Въпрос 2: Как става отчитането в Испания на приравняването на стаж от 1ª категория в България? Въпрос 3: Може ли пенсионер в България да работи?

[ Още ]

Въпроси и отговори за пенсията – част 3

4 декември 2017

Продължаваме темата за пенсиите с въпроси, зададени от сънародници на срещата за пенсионирането през октомври, за които не стигна времето да бъде отговорено в залата. Те са подготвени от адв. София Николаева.

[ Още ]

Принудителното предсрочно пенсиониране за безработни не засяга българите

16 ноември 2017

През 2013 г. правителството въведе принудително предсрочно пенсиониране за 61-годишни дълговременни безработни. Месеци преди навършването на тази възраст бяха изпратени информационни писма до всеки човек от тази категория, като отделните случаи се разглеждаха винаги много щателно, отчитайки критериите за прилагането му.

[ Още ]

Въпроси и отговори за пенсионирането – част 2

16 ноември 2017

Предлагаме на вашето внимание втората част на въпросите на присъствали в залата по време на срещата „Пенсиониране в Испания и в България“ на 14 октомври със съветника по трудови и социални въпроси Елица Славчева и с адвокат адв. София Николаева.

[ Още ]

Въпроси и отговори за пенсионирането – част 1

Въпроси и отговори за пенсионирането – част 1

2 ноември 2017

Темата с пенсионирането в Испания и в България, започната в брой 590 на „Нова дума“, продължава с въпроси и отговори на присъствали в залата по време на срещата на 14 октомври със съветника по трудови и социални въпроси Елица Славчева и с адвокат София Николаева. Какво става при пенсионирането между България и Испания, ако и в двете държави имаме право на пенсия? Адв. София Николаева: Ако живея в Испания, навършил съм 65 години и имам 36 години и 3 месеца трудов стаж между България и Испания, съответно отговарям на условията за пенсиониране и внеса молбата...

[ Още ]