Нова дума

Пенсии от две и повече страни

5 декември 2019

Пенсионирането и получаването на пенсия е конституционно право. Как стои въпросът с онези испанци и работещи в Испания чужденци, които са имали трудова дейност в други страни? В момента законната възраст за пенсиониране е във фаза на постепенно увеличаване от 65 на 67 години (през 2027 г.). Хората, които не отговарят на минималните изисквания за получаване на пенсия – които нямат ресурси, инвалидите или тези над 65 години, чиито вноски в Социалното...

[ Още ]

Изпращат информация за стаж и вноски

21 ноември 2019

Социалното осигуряване възобнови изпращането на информация за периода, през който са правени вноски. Кампанията започна в понеделник, 18 ноември. В съобщението на институцията се казва, че хората на 60 и повече години ще получат и подробна информация за базата на вноските през последните 21 години, „тъй като размерът на бъдещата им пенсия е свързан с нея“.

[ Още ]

Кога ще се пенсионирам в Испания?

Кога ще се пенсионирам в Испания?

18 юли 2019

Много от стотиците хиляди българи в Испания си задават този въпрос – кога ще се пенсионирам? Важен за тях е и още един – при какви условия мога да получа 100% испанска пенсия? Както многократно сме споменавали, минимална испанска пенсия (642-677 евро в момента) срещу 15 години трудов стаж тук е история от 6 години насам. Макар всеки случай да е строго индивидуален, законовите промени, влезли в сила в началото на 2013 г., указват точния начин на формиране на пенсията, който няма как да бъде променен. Масово обаче лицата, на които предстои пенсиониране, се бъркат от факта, че минималният стаж, необходим за придобиването на право на пенсиониране в Испания е 15 години (5475 дни)...

[ Още ]

Неконтрибутивни пенсии при липса на стаж и при инвалидност

Неконтрибутивни пенсии при липса на стаж и при инвалидност

6 юни 2019

Неконтрибутивните пенсии (pensiones no contributivas) са вид помощ за тези граждани, които се намират в ситуация на нужда, не разполагат с достатъчно средства за живот, както и за онези, които не са осигурявани никога или не разполагат с достатъчно трудов стаж, за да получат контрибутивна пенсия (свързана с трудова дейност). Целта е да се гарантира получаването на един минимален доход. Този тип пенсии могат да бъдат получени в случай на инвалидност или при пенсиониране.

[ Още ]

Пенсиониране в Испания – как, кога и колко

Пенсиониране в Испания – как, кога и колко

7 март 2019

468,32 евро пенсия за 15,7 години работа като шофьор в Испания. Това ще получи през 2021 г., когато навършва 66 години нашият читател Цветан Ангелов, според симулацията на пенсионирането му, направена в сайта Tu Seguridad Social. (Тя не взима под внимание стажът в България. Ако искате да се добави и той, трябва да посетите лично някой от офисите на Социалното осигуряване в Испания.) Регулиращата основа е изчислена на база на 25 години стаж (колкото ще са необходими през 2021 г. за изчисляване на размера на пенсията).

[ Още ]