Нова дума

Изплащане на българските пенсии в Испания за периода на извънредното положение

zoom Изплащане на българските пенсии в Испания за периода на извънредното положение

21 април 2020

Във връзка с получени запитвания в Посолството на България в Мадрид за забавено изплащане на българските пенсии, Службата по трудови и социални въпроси към Посолството уведомява, че  във връзка с извънредното положение в България, от страна на НОИ са предприети следните действия по отношение на подаването на т. нар. Декларация за живот:

- Без подаването на посочените декларации ще се изплащат само пенсиите на лицата,  които през месец декември 2019 г. или след това са представили заверени от официален орган декларации и пенсиите се превеждат на период от 1 или 3 месеца в чужбина.

- На лицата, чиито пенсии от Република България са спрени поради непредставени декларации за продължаване за по-дълъг период от време, няма да им бъдат изплащани без представянето на нова декларация. Същата може да не е заверена от официален орган. В този случай декларацията следва да е собственоръчно подписана от лицето и в нея да е вписана причината, поради която същата не е заверена. Посочената декларация, ако се изпраща по поща, трябва да е в оригинал. За удобство на пенсионерите, НОИ предлага да я пращат сканирана на ел. поща: noi@nssi.bg.

- Декларация, дори и собственоръчно подписана от лицето, без полагане на заверка от официален орган, но с обяснение на причината, поради която не се представя декларация, се изисква и от лицата с постоянен адрес в чужбина, които получават пенсии чрез доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от БНБ, и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, т.е. банките в България, които през месеците ноември и декември 2019 г., или след това не са представили заверени декларации.

Горепосочените мерки по отношение изпращането на декларация за живот ще се прилагат до 14 дни след отмяната на извънредното положение в България.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: