Нова дума

Финансова помощ на пенсионери, които живеят под наем

zoom Финансова помощ на пенсионери, които живеят под наем

12 януари 2022

Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на Република България в Мадрид информира българските граждани, живеещи в Испания, бенефициенти на неконтрибутивна пенсия, че Института за възрастни хора и социални услуги (IMSERSO) предлага финансова помощ на тези от тях, които живеят под наем.

За да може един пенсионер да има достъп до тази помощ, трябва да отговаря на следните условия:

• Да получава неконтрибутивна пенсия за възраст или инвалидност към датата на подаване на искането за подпомагане и също така към датата на издаване на решението. Да няма собствено жилище, което трябва да докаже чрез сертификат от кадастъра, който може да се получи по интернет (потърсете в Google – certificado catastral telemático).

• Да е титуляр на договора за наем, като за целта трябва да представи заверено фотокопие на договора. Ако договорът за наем не е оформен писмено, се допускат всички валидни по закон средства за доказване на наемните отношения.

• Да няма брачни или роднински отношения с наемодателя до трета степен, нито да е във връзка с него, аналогична на съпружеската. За доказване на това обстоятелство, пенсионерът трябва да представи декларация.

• Обичайното местожителство да е посочено в жилище под наем, като срокът на договора за наем е не по-малък от една година и кандидатът е пребивавал в него за минимален период от 180 дни преди датата на заявлението. Доказва се с информация от общината (padrón municipal).

Помощта се получава еднократно преди 31 декември на същата година или в рамките на първото тримесечие на следващата година. За тази година неконтрибутивната пенсия възлиза на 414,90 евро на месец или 5808,60 евро на година на 14 плащания. Помощта за наем възлиза на 43,75 евро на месец или 525 евро на година. Помощта може да се получава само от един член на домакинството, дори и да има двама или повече получатели на неконтрибутивна пенсия в едно семейство или домакинство.

Заинтересованите лица могат да кандидатстват пред компетентните органи на съответните автономни области, провинциалните съвети на Страната на баските и Навара и териториалните дирекции на Института за възрастни хора и социални услуги (IMSERSO) в Сеута и Мелиля.

 

Служба по трудови и социални въпроси към

Посолството на Република България в Мадрид

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: