Нова дума

Как СОЛВИТ център помага на българите в Испания

Как СОЛВИТ център помага на българите в Испания

21 март 2019

Ако решението за отпускане на пенсията ви в България се бави или сте получили отказ за субсидия за безработица в Испания, макар да имате право на такова, има една институция, която може да ви помогне напълно безплатно, в установени срокове и на български език. Става дума за СОЛВИТ център, към който многократно сме насочвали наши читатели с различни административни проблеми. Въпреки това услугите му продължават да не са познати за много хора, затова си позволяваме да припомним...

[ Още ]

Наемане на жилище: въпроси и отговори

Наемане на жилище: въпроси и отговори

7 март 2019

В новия правителствен декрет за наемите има някои съществени промени: договорът със собственика се увеличава от 3 на 5 години (7 години, ако наемодателят е компания), а наемът не може да се увеличава с повече от годишния инфлационен процент (IPC). Декретът отваря вратата за възможността автономните и общинските власти да определят таван на наемите по зони. Има въпроси, отговорите на които трябва да се знаят, ако се наема жилище.

[ Още ]

Неработни дни за посолството на Република България в Мадрид през 2019 г.

21 февруари 2019

Посолството на Република България в Мадрид обяви неработните дни през 2019 година. По-голямата част от тях са свързани с българските национални празници, но има и такива, които са според официалните празници в Испания.

[ Още ]

До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

До 1 април подаваме декларация за имущество над 50 000 евро в чужбина

21 февруари 2019

На 1 април 2019 г. изтича крайният срок за подаване на декларация пред Данъчната агенция тук за имущество (имоти и/или спестявания и/или ценни книжа) над 50 000 евро, което живеещи в Испания граждани притежават в чужбина. Формулярът модел 720 (Modelo 720. Declaración Informativa. Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero) трябва да подадат и всички българи, които са легално пребиваващи в Испания и стойността на спестяванията и имотите им в чужбина общо надвишава 50 000 евро.

[ Още ]

Кои са датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2019 г.

Кои са датите на изпитите за придобиване на испанска националност през 2019 г.

24 януари 2019

Всяка година институтът „Сервантес“ организира двата изпита – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), които са необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция.

[ Още ]