Нова дума

Съвети за finiquito при напускане на работа

Съвети за finiquito при напускане на работа

10 октомври 2019

Обикновено в трудовия си живот човек сменя няколко пъти работно място и при напускането пред него се поставя документа за окончателната „сметка“ – finiquito. Хорхе Данес – адвокат по трудово право, изброява няколко практични съвета за избягване на евентуална измама и загуба на права. Finiquito е документ, който предприятието трябва да връчи на работника/служителя, когато той спре да предоставя услугите си, независимо дали поради уволнение, прекратяване на временен договор, доброволно напускане и т.н.

[ Още ]

Как да си запазим час за консулството в Барселона

Как да си запазим час за консулството в Барселона

11 септември 2019

Консулската служба в Барселона вече е факт. Тя отвори врати за граждани на 10 септември и предоставя по-лесен и бърз достъп до консулски услуги, като подаване на заявление за издаване на български документи за самоличност, извършване на нотариални заверки на пълномощни и декларации, получаване на актове за гражданско състояние и др. Адресът на задграничното ни представителство, което е с консулски окръг автономна област Каталуния и автономна област Арагон, е: Avinguda de la Riera de Cassoles, 54, 08012 Barcelona, точно до metro Lesseps (L-3) и е близо до популярната туристическа забележителност Park Güell в Barrio Vila de Gracia. Приемното време е от понеделник до петък, от 9.00 ч. до 12.30 ч.

[ Още ]

Полезна информация за autónomos

Полезна информация за autónomos

5 септември 2019

Темата на броя е посветена на една от групите трудещи се, в която има и доста голям брой чужденци (включително и българи) – едноличните търговци, autónomos. На страниците на „Нова дума“ може да прочетете за допусканите от незнание грешки при отваряне на фирма и за това дали може да се наемат роднини. Ще намерите и отговори на въпросите как се плаща данък за субсидиите и помощите за самонаетите лица и кога дълговете се покриват с давност. Не сме пропуснали и информация за видовете пенсиониране на autónomos и колко години осигурителни вноски се изискват.

[ Още ]

Как се отстоява правото да се виждат внуците

Как се отстоява правото да се виждат внуците

1 август 2019

Традиционно бабите и дядовците играят важна роля (много често и икономическа) в семейството, особено в отглеждането на внуците. Връзката между внуци и баби и дядовци невинаги е нормална – особено след развод на родителите или кончината на един от тях. В такъв случай може по съдебен път да се признае правото на бабите и дядовците да посещават внуците си и да бъдат с тях. Със законът 42/2003 бяха променени...

[ Още ]

Може ли фирмата да забрани ползването на лятна отпуска?

1 август 2019

Платената годишна отпуска е определена с колективния или индивидуалния трудов договор. Тя не се заменя с икономическа компенсация и в никакъв случай не може да бъде по-кратка от 30 календарни дни. Периодът на ваканцията се определя по взаимно съгласие между работника и работодателя в съответствие с фиксираното в трудовия договор годишно планиране на отпуските.

[ Още ]