Нова дума

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

28 май 2015

Промените в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания отпреди няколко години не доведоха до пълното им равенство с останалите трудещи се и не им дадоха право да получават обезщетения за безработица. Това обаче не промени броят на работещите в тази сфера, така че все още голям процент от живеещите в Испания българи се осигуряват като empleadas de hogar.

[ Още ]

Важно при уволнението на домашните помощници

12 юни 2014

„Работя като домашна помощница и не ми подновиха договора. Имам ли право на обезщетение от работодателя и как трябва да се изчисли? Имам ли право на паро?” Често сме отговаряли на тези въпроси, но в различни броеве. Наскоро систематизирана информация за 10-те неща, които домашните помощници трябва да знаят, ако ги освободят...

[ Още ]

Важна информация за домашните помощници

Важна информация за домашните помощници

3 април 2014

Постепенната законодателна промяна в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания бе извършена през 2011 г. и 2012 г. (етапите й бяха своевременно отразявани от вестник „Нова дума“). В тази статия може би ще повторим неща, за които вече сме писали, но междувременно реформите и новите нормативни актове в тази област продължаваха да се трупат, което е добър повод да опресним познанията по материя, която интересува доста от нашите читатели. Припомняме, че чрез Кралски декрет – Закон 27/2011...

[ Още ]

Новости за домашните помощници

21 март 2013

В два поредни броя на “Нова дума” информирахме новостите, свързани със социалното осигуряване на домашните помощници, които влизат в сила от 1 април. По молба на наши читатели повтаряме основните моменти, заложени в Кралския декрет от 28 декември 2012 г. (Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre) за подобряване на управлението и социалната защита при специалния режим за домашните помощници и другите мерки от икономически и социален характер. Въведени са серия от промени в Специалния режим.

[ Още ]

От 1-ви април някои домашни помощници имат право да внасят сами социалните си осигуровки

От 1-ви април някои домашни помощници имат право да внасят сами социалните си осигуровки

7 февруари 2013

От 1-ви април имат право да внасят сами социалните си осигуровки. Внимание: промените се отнасят единствено за лица, които работят под 60 часа на месец за определен работодател (няма значение общият брой на часовете, нито този на работодателите, важно е за всеки един от тях да работите не повече от 60 часа на месец). На уеб страницата на Министерството на заетостта и социалното осигуряване - http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/index.htm - могат да се прочетат новостите, които засягат домашните помощници.

[ Още ]