Нова дума

Полезно за домашните помощници

Полезно за домашните помощници

11 юни 2015

След като в миналия брой ви информирахме за осигуровките на домашните помощници в Испания през 2015 г. и припомнихме някои от основните положения за работещите в тази сфера, сега продължаваме с още полезна информация по темата, предоставена от испанската Seguridad Social.

Сключване на договор

Работата като помощник в домакинството може да бъде узаконена чрез директна договорка с работодателя, чрез обществените служби по заетост или чрез оторизирана агенция за намиране на работа, с абсолютна гаранция за равенство и липса на дискриминация.

Договорът може да бъде:

- Устен.

- Писмен – прилага се при всички случаи, когато договорът има определен срок за 4 или повече седмици. (Примерен договор може да намерите в страницата на испанското Социално осигуряване).

Важно е да се знае, че когато договорът е за 4 или повече седмици, работникът трябва да получи информация за основните положения в него, ако те не фигурират в писмения документ. Тази информация (освен кои са страните по договора, какво ще е заплащането и какво ще е работното време) трябва да включва:

- Уточняване на заплащането в натура (под формата на храна, например), когато е договорено подобно.

- Продължителност и разпределение на установеното работно време, както и на системата за удръжки и компенсации, при по-малко или при повече работени часове.

- Режимът на нощуване в дома на работодателя, ако това е случаят.

Продължителността на договора може да бъде безсрочна или за определен период, когато това е предвидено от закона. По писмен път може да бъде уточнен пробният срок на домашния помощник, който не може да надвишава два месеца и по време на който работодателят и работникът изпълняват своите задължения. Този пробен период може да бъде прекратен от всяка една от страните със 7-дневно предизвестие.

Заплащане

- За пълен работен ден се гарантира като минимум плащането в брой на минималната работна заплата (за 2015 г. е 648,60 евро/месечно), като от нея не могат да бъдат правени удръжки за това, че лицето нощува или се храни в дома на работодателя.

- Ако е договорено част от заплатата да е в натура, размерът й не може да надвишава 30% от размера на заплатата.

- Размерът на заплата на домашната помощница се намалява пропорционално, ако работното време не е пълно.

- Работникът има право на две допълнителни заплати годишно.

- Домашните помощници, които работят по часове, в режим екстерна, получават общо заплащане за действително изработеното време. Сумата трябва да включва възнаграждението, седмичната почивка, отпуските и допълнителните заплати.

- Документът, доказващ, че работникът е получил заплатата си, е т.нар. recibo, според условията, договорени от двете страни.

 

Повече за работното време, отпуските, правата, прекратяванеto на договора, както и какво следва след уволнението, може да прочетете в брой 532 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: