Нова дума

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

28 май 2015

Промените в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания отпреди няколко години не доведоха до пълното им равенство с останалите трудещи се и не им дадоха право да получават обезщетения за безработица. Това обаче не промени броят на работещите в тази сфера, така че все още голям процент от живеещите в Испания българи се осигуряват като empleadas de hogar.

По желание на наши читатели припомняме основните положения, които настъпиха с промените, и информация за размера на осигурителните вноски за 2015 г.

Законови положения

Като следствие от Real Decreto-ley 29/2012 от 28 декември за подобряване на управлението и защитата на специалната система на домашните помощници и други мерки с икономически и социален характер се въведоха допълнителни изменения в режима на социалното осигуряване на домашните помощници.

С Ley 36/2014 от 26 декември за държавния бюджет за 2015 г. пък са уточнени видът осигуровки и разпределението им между работодател и работник.

Присъединяване към испанска система за социално осигуряване

От 01.04.2013 г. работниците, включени в Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, които предоставят услугите си за по-малко от 60 часа месечно за един работодател, трябва сами да оформят своята регистрация или последващо отписване от испанската социално-осигурителна система, след като уточнят това с работодателя си.

Във всички случаи молбите за регистрация, отписване или промяна в подаваните данни трябва да бъдат подписвани и от съответните работодатели. Задължението за фактическото внасяне на съответните социално-осигурителни вноски (както частта на работника, така и тази на работодателя) се пада на работника. Осигуровките, които заплащат, покриват общите и професионалните осигурителни рискове, но не и безработица.

Както поясни преди време адв. Пощакова за читателите на „Нова дума“, „ако домашният помощник работи над 60 часа месечно за даден работодател, то задължението за фактическото внасяне на социално-осигурителните вноски се пада на работодателя. Принципно трудовото правоотношение следва да се формализира с писмен трудов договор и ако работодателят не го направи, търпи съответни законови последици. Не е налице обаче задължение за сключването на писмен трудов договор, когато става дума за спорадично предоставяне на труд, който продължава по-малко от четири последователни седмици.

 

Пълният текст на материала, както и таблицата с размера на осигурителните вноски, може да намерите в брой 531 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: