Нова дума

За осигуряването на домашните помощници

15 юни 2012

Осигурителните вноски се правят от работодателя – на практика се теглят от банковата му сметка. По-голямата част поема той, но както в другите сфери труд определен процент се дължи от работника и му се приспада от заплатата.

[ Още ]

Времето изтича

Времето изтича

8 юни 2012

Остава по-малко от месец до 1 юли 2012 г., когато специалният осигурителен режим за домашни помощници ще остане в историята. Към края на м.г. в него са включени 296 950 души. На 30 юни изтича преходният период за приспособяване към новата нормативна уредба. Работодателите, които имат помощници в домакинството и им плащат осигуровките, са длъжни да ги пререгистрират. В противен случай прехвърлянето ще бъде направено служебно, а „за наказание” осигурителната вноска ще е по-висока. Домашните помощници, които работят в различни къщи и все още продължават сами да си плащат осигуровките, са в най-затруднено положение.

[ Още ]

Кога осигуровките на домашните помощници са с 20% отстъпка

16 февруари 2012

Досега това беше една от многото неясноти във връзка с промените в осигуряването на домашните помощници. Затова не е учудващ фактът, че през януари – първия месец на реформата – в Социалното осигуряване са били регистрирани едва 11 398 души, занимаващите с тази дейност. Цифрите показват слабият ефект , който има процесът на интеграция на домашните помощници в общия осигурителен режим”.

[ Още ]

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ: Правата на домашните помощници

ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ: Правата на домашните помощници

12 януари 2012

Във връзка с промените в регламентирането на труда на хората, занимаващи се с помощ в домакинството, публикуваме серия от статии, разясняващи техните права и задължения. За трудовоправно отношение в тази сфера се смята такова, което е сключено от представител на домакинството (физическо лице) като работодател, от една страна, а от друга – от работника, извършващ платени услуги в семейния дом на работодателя си.

[ Още ]

За домашните помощници: Осигуровките – с 20% отстъпка

За домашните помощници: Осигуровките – с 20% отстъпка

5 януари 2012

От 1 януари т.г. вече не съществува особеният осигурителен режим, в който бяха включени домашните помощници, работещи легално. През декември 2011 г. в него са били регистрирани 296 950 души – около една трета от занимаващите се с тази дейност, за които се смята, че са близо един милион. Какво се случва оттук нататък? Домашните помощници вече ще се осигуряват по общия режим, както по-голямата част от работещите. Но тъй като дейността им е специфична, съществуват някои особености. Затова те са обособени в т. нар. „специална система” за заети с помощ в домакинството. Да припомним, че тук са включени всички, които полагат грижи за едно домакинство или за отделни негови членове – интерни, екстерни, работещи почасово, гледачи на деца или възрастни хора, т. нар. „матримонио”.

[ Още ]