Нова дума

Новости за домашните помощници

21 март 2013

Здравейте, приятели от „Нова дума”! Бих ви помолила, ако е възможно, да публикувате отново таблицата с вноските към Seg. Social на домашните помощници. Честно казано като го видях това във вестника, не му обърнах внимание, но сега виждам увеличението, което са направили, и ми става ясно. Разбира се, мисля, че може би го има в офисите на Seg. Social, но ще съм ви благодарна, ако го публикувате. Поздрави!

Мариана Панталеева

* * * 

В два поредни броя на “Нова дума” информирахме новостите, свързани със социалното осигуряване на домашните помощници, които влизат в сила от 1 април.

По молба на наши читатели повтаряме основните моменти, заложени в Кралския декрет от 28 декември 2012 г. (Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre) за подобряване на управлението и социалната защита при специалния режим за домашните помощници и другите мерки от икономически и социален характер. Въведени са серия от промени в Специалния режим за домашните помощници.

Зачисляване, записване, отписване и промяна на данните

От 1 април 2013 г., когато домашните помощници работят по-малко от 60 часа месечно за един или няколко работодатели, могат да се договорят с всеки един от работодателите те - домашните помощници – да поемат задълженията, произтичащи от зачисляването, записването, отписването и промяната на данните. Тази договореност трябва да бъде подписана от двете страни и да се съобщи на Tesorería General de la Seguridad Social (Общия отдел на Социалното осигуряване).

Съобщаването става чрез попълване на формуляр модел TA 2/S-013, който може да бъде представен или лично в която и да е администрация на Социалното осигуряване, или чрез електронния регистър на електронния център (Registro Electrónico de la Sede Electrónica).

 

Целият текст е публикуван в брой 476 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: