Нова дума

За домашните помощници: Кога можем да отсъстваме от работа и това да ни бъде заплатено?

За домашните помощници: Кога можем да отсъстваме от работа и това да ни бъде заплатено?

2 ноември 2017

Секторът servicio doméstico е един от най-ощетените откъм социални права. Проблемът, пораждащ най-много противоречия във взаимоотношенията между домашните помощници и работодателите им, е за разрешените отсъствия от работа, които трябва да бъдат заплатени (Бел. ред. – тук не става дума за годишни отпуски, майчинство или бащинство). Да поискаш разрешение, за да отсъстваш от работа поради различни причини, е нещо много обичайно, както за работещи в сферата на помощ в домакинството, така и за всички останали трудещи се.

[ Още ]

Нови електронни услуги за домашните помощници

Нови електронни услуги за домашните помощници

4 май 2017

Испанското Социално осигуряване разработи нови електронни услуги за работниците, включени в специалната система за домашните помощници в общия осигурителен режим. Те са свързани с регистрирането и отрегистрирането от нея (alta и baja), както и с някои промени на действия, отбелязани преди това в системата.

[ Още ]

Как се изчислява обезщетението при прекратяване на договора на домашните помощници

3 ноември 2016

Кои са причините за прекратяване на договора? Прилагат се повечето от основните причини, заложени в Estatuto de los Trabajadores. Според него прекратяването на трудовия договор (extinción del contrato de trabajo) означава приключване на взаимоотношенията между фирмата/работодателя и работника по следните причини: - по взаимно съгласие; - поради причини, упоменати в договора; - поради приключване на срока на валидност на договора, на ремонта или на услугата, за която е сключен...

[ Още ]

Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

7 юли 2016

След като в миналия брой ви информирахме за осигуровките на домашните помощници в Испания през 2016 г. и припомнихме някои от основните положения за работещите в тази сфера, сега продължаваме с още полезна информация по темата, предоставена от испанската Seguridad Social. Работен режим За трудови взаимоотношения в сферата на помощ в домакинството се счита, когато титулярът на последното е в ролята на работодател, а работникът, зависим от него и за негова сметка...

[ Още ]

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

23 юни 2016

Общият закон за социално осигуряване предвижда, когато е необходимо, в осигурителния режим да могат да се включат специални системи на осигуряване, които определят един или няколко от следните въпроси: рамка, включване, форма на осигуряване или събиране на задълженията. Тези специални системи са създадени в общия режим (Régimen General), затова се уреждат от общите му правила с някои изключения, определени предварително и изрично предвидени във всяка една от тях. Empleados de Hogar е точно такава специална система, включена в общия осигурителен режим.

[ Още ]