Нова дума

Как се изчислява обезщетението при прекратяване на договора на домашните помощници

3 ноември 2016

Кои са причините за прекратяване на договора? Прилагат се повечето от основните причини, заложени в Estatuto de los Trabajadores. Според него прекратяването на трудовия договор (extinción del contrato de trabajo) означава приключване на взаимоотношенията между фирмата/работодателя и работника по следните причини: - по взаимно съгласие; - поради причини, упоменати в договора; - поради приключване на срока на валидност на договора, на ремонта или на услугата, за която е сключен...

[ Още ]

Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

7 юли 2016

След като в миналия брой ви информирахме за осигуровките на домашните помощници в Испания през 2016 г. и припомнихме някои от основните положения за работещите в тази сфера, сега продължаваме с още полезна информация по темата, предоставена от испанската Seguridad Social. Работен режим За трудови взаимоотношения в сферата на помощ в домакинството се счита, когато титулярът на последното е в ролята на работодател, а работникът, зависим от него и за негова сметка...

[ Още ]

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

23 юни 2016

Общият закон за социално осигуряване предвижда, когато е необходимо, в осигурителния режим да могат да се включат специални системи на осигуряване, които определят един или няколко от следните въпроси: рамка, включване, форма на осигуряване или събиране на задълженията. Тези специални системи са създадени в общия режим (Régimen General), затова се уреждат от общите му правила с някои изключения, определени предварително и изрично предвидени във всяка една от тях. Empleados de Hogar е точно такава специална система, включена в общия осигурителен режим.

[ Още ]

Полезно за домашните помощници

Полезно за домашните помощници

11 юни 2015

Работата като помощник в домакинството може да бъде узаконена чрез директна договорка с работодателя, чрез обществените служби по заетост или чрез оторизирана агенция за намиране на работа, с абсолютна гаранция за равенство и липса на дискриминация.Договорът може да бъде: устен или писмен (прилага се при всички случаи, когато договорът има определен срок за 4 или повече седмици). Примерен договор може да намерите...

[ Още ]

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

28 май 2015

Промените в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания отпреди няколко години не доведоха до пълното им равенство с останалите трудещи се и не им дадоха право да получават обезщетения за безработица. Това обаче не промени броят на работещите в тази сфера, така че все още голям процент от живеещите в Испания българи се осигуряват като empleadas de hogar.

[ Още ]