Нова дума

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2016 г.

23 юни 2016

Общият закон за социално осигуряване предвижда, когато е необходимо, в осигурителния режим да могат да се включат специални системи на осигуряване, които определят един или няколко от следните въпроси: рамка, включване, форма на осигуряване или събиране на задълженията. Тези специални системи са създадени в общия режим (Régimen General), затова се уреждат от общите му правила с някои изключения, определени предварително и изрично предвидени във всяка една от тях. Empleados de Hogar е точно такава специална система, включена в общия осигурителен режим.

[ Още ]

Полезно за домашните помощници

Полезно за домашните помощници

11 юни 2015

Работата като помощник в домакинството може да бъде узаконена чрез директна договорка с работодателя, чрез обществените служби по заетост или чрез оторизирана агенция за намиране на работа, с абсолютна гаранция за равенство и липса на дискриминация.Договорът може да бъде: устен или писмен (прилага се при всички случаи, когато договорът има определен срок за 4 или повече седмици). Примерен договор може да намерите...

[ Още ]

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

Осигуровките на домашните помощници през 2015 г.

28 май 2015

Промените в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания отпреди няколко години не доведоха до пълното им равенство с останалите трудещи се и не им дадоха право да получават обезщетения за безработица. Това обаче не промени броят на работещите в тази сфера, така че все още голям процент от живеещите в Испания българи се осигуряват като empleadas de hogar.

[ Още ]

Важно при уволнението на домашните помощници

12 юни 2014

„Работя като домашна помощница и не ми подновиха договора. Имам ли право на обезщетение от работодателя и как трябва да се изчисли? Имам ли право на паро?” Често сме отговаряли на тези въпроси, но в различни броеве. Наскоро систематизирана информация за 10-те неща, които домашните помощници трябва да знаят, ако ги освободят...

[ Още ]

Важна информация за домашните помощници

Важна информация за домашните помощници

3 април 2014

Постепенната законодателна промяна в социално-осигурителния режим на домашните помощници в Испания бе извършена през 2011 г. и 2012 г. (етапите й бяха своевременно отразявани от вестник „Нова дума“). В тази статия може би ще повторим неща, за които вече сме писали, но междувременно реформите и новите нормативни актове в тази област продължаваха да се трупат, което е добър повод да опресним познанията по материя, която интересува доста от нашите читатели. Припомняме, че чрез Кралски декрет – Закон 27/2011...

[ Още ]