Нова дума

За домашните помощници: Кога можем да отсъстваме от работа и това да ни бъде заплатено?

zoom За домашните помощници: Кога можем да отсъстваме от работа и това да ни бъде заплатено?

2 ноември 2017

Секторът servicio doméstico е един от най-ощетените откъм социални права. Проблемът, пораждащ най-много противоречия във взаимоотношенията между домашните помощници и работодателите им, е за разрешените отсъствия от работа, които трябва да бъдат заплатени (Бел. ред. – тук не става дума за годишни отпуски, майчинство или бащинство).

Да поискаш разрешение, за да отсъстваш от работа поради различни причини, е нещо много обичайно, както за работещи в сферата на помощ в домакинството, така и за всички останали трудещи се. Обаче те не винаги са информирани доколко имат право да го ползват, както и доколко работодателят е задължен да им заплати този период така, че все едно са били на работа.

Това, кои отсъствия от работа могат да бъдат платени, е указано в чл. 37.3 на Estatuto de los Trabajadores (еквивалент на Кодекс на труда). Има и такива, които са договорени предварително в договора между работник и работодател.

На испански те се наричат permisos retribuidos и означават отoризациите от страна на шефа за отсъствие от работа за определен период от време поради определена причина, като се запазва правото на работника да получава заплата за тези дни. Експерти по трудово право правят уточнение, че неплатените отсъствия са уговорка между работник и работодател, затова те не са законово обосновани.

Какви мотиви и колко време се признават за платено отсъствие от работа в сектора на домашните помощници?

С предварително уведомление и последващо удостоверение, работникът може да отсъства от работа и това да му бъде заплатено, при следните мотиви и за определения по-долу срок:

- 15 дни при сключване на брак.

- Максимум 14 дни на година, в които се отбелязват национални празници и чествания; те трябва да са почивни за домашните помощници, но и да са платени от работодателя им.

- 2 дни при раждане на дете.

- 2 дни при смърт на роднина до втора степен (съпруг, родители, деца, свекъри, снаха или зет, братя и сестри, баби и дядовци, внуци или братята и сестрите на съпруга).

 

Пълният текст е публикуван в брой 591 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: