Нова дума

Как се изчислява обезщетението при прекратяване на договора на домашните помощници

3 ноември 2016

Кои са причините за прекратяване на договора?

Прилагат се повечето от основните причини, заложени в Estatuto de los Trabajadores. Според него прекратяването на трудовия договор (extinción del contrato de trabajo) означава приключване на взаимоотношенията между фирмата/работодателя и работника по следните причини:

- по взаимно съгласие;

- поради причини, упоменати в договора;

- поради приключване на срока на валидност на договора, на ремонта или на услугата, за която е сключен;

- ако договорът е с временен характер, причините са: връщане на титуляра, изтичане на определения срок и др.;

- доброволно напускане на работника;

- смърт, висока степен на инвалидност или постоянна нетрудоспособност на работника;

- пенсиониране;

- смърт, пенсиониране, нетрудоспособност на работодателя или прекратяване на регистрацията като юридическо лице;

- непредвидени обстоятелства;

- масово съкращение, поради икономически, технически или организационни причини;

- доброволно напускане на работника, породено от неспазване на трудовия договор от страна на работодателя;

- дисциплинарно уволнение;

- обективни причини, указани в закона;

- самостоятелно решение на жена, която е принудена да напусне работното си място, заради факта, че е жертва на насилие.

При прекратяване на трудовия договор, работодателят е длъжен да уведоми работника предварително (освен в някои екстремни случаи), както и да му предостави всички необходими документи, сред които и т.нар. finiquito, указващо каква сума трябва да му бъде изплатена за заплата, неизползвани отпуски и др.

От гореизброените причини за прекратяване на договора на работещи като домашни помощници не са валидни непредвидените обстоятелства, масово съкращение или обективно уволнение.

Като следствие от особеността на трудовите взаимоотношения в сферата на помощ в домакинството, договорът може да бъде прекратен по желание на работодателя, когато той реши, без да се налага да обяснява причините за това.

Ако се наложи работодателят да се откаже от услугите на домашната помощница, тъй като се появи непредвидена ситуация – например, остане без работа, трябва ли да изплати обезщетение при прекратяване на договора?

Непредвидената ситуация в живота на работодателя не се счита за причина за прекратяване на трудовия договор на наетия помощник в домакинството. В този случай се приема, че работодателят „се оттегля“ от изпълнението на договора, което означава, че трябва да заплати на работника си обезщетение...

 

Пълният текст е публикуван в брой 566 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: