Нова дума

Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

zoom Договор, заплата, работно време и отпуски на домашните помощници

7 юли 2016

След като в миналия брой ви информирахме за осигуровките на домашните помощници в Испания през 2016 г. и припомнихме някои от основните положения за работещите в тази сфера, сега продължаваме с още полезна информация по темата, предоставена от испанската Seguridad Social.

Работен режим

За трудови взаимоотношения в сферата на помощ в домакинството се счита, когато титулярът на последното е в ролята на работодател, а работникът, зависим от него и за негова сметка, предоставя услугите си срещу съответното заплащане.

Кои дейности са включени?

- Домакинска работа.

- Грижи за членовете на семейството.

- Други дейности, като например: гледане на деца, градинарство, шофиране на семейния автомобил, когато обаче тези дейности са съвместявани с другите за помощ в домакинството.

За работа в тази сфера по специалния режим не може да се счита, ако има трудови отношения между две юридически лица, ако са установени отношения между фирми за временна заетост или между професионални гледачи, наети от обществени институции или частни сдружения. Не се включват и отношенията с непрофесионални гледачи, които обслужват в дома им хора с увреждания, регистрирани по закона за зависимите лица; трудовите отношения между роднини, както и предлагането на услуги в тази сфера на приятелски или добросъседски начала.

Сключване на договор

Работата като помощник в домакинството може да бъде узаконена чрез директна договорка с работодателя, чрез обществените служби по заетост или чрез оторизирана агенция за намиране на работа, с абсолютна гаранция за равенство и липса на дискриминация.

Формата на договора може да бъде:

- Устен.

- Писмен – прилага се при всички случаи, когато договорът има определен срок за 4 или повече седмици. (Примерен договор може да намерите в страницата на испанското Социално осигуряване.)

Важно е да се знае, че когато договорът е за 4 или повече седмици, работникът трябва да получи информация за основните положения в него, ако те не фигурират в писмения документ. Тази информация (освен кои са страните по договора, какво ще е заплащането и какво ще е работното време) трябва да включва:

- Уточняване на заплащането в натура (под формата на храна, например), когато е договорено подобно.

- Продължителност и разпределение на установеното работно време, както и на системата за удръжки и компенсации, при по-малко или при повече работени часове.

- Режимът на нощуване в дома на работодателя, ако това е случаят.

 

Пълният текст на статията, както и цялата полезна информация за домашните помощници на испански език, може да бъде намерена в брой 559 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: