Нова дума

Последици от придобиването на испанско гражданство

Последици от придобиването на испанско гражданство

3 ноември 2016

По стечение на обстоятелствата имам възможността и привилегията да наблюдавам юридическата динамика на нашата емигрантска общност в Испания през последните около 12-13 години. Първата мощна българска емигрантска вълна през 21-ви век има предимно икономически характер. Тези хора пристигат в Испания в годините около 2000 г., т.е. тази група вече има право да поиска придобиването на испанско гражданство...

[ Още ]

Прехвърляне на българската пенсия в Испания, помощта RAI, наследяване на търговски дялове

Прехвърляне на българската пенсия в Испания, помощта RAI, наследяване на търговски дялове

22 септември 2016

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за прехвърляне на българската пенсия в Испания, за получаването на помощта RAI и възможността за пътуване в чужбина, за наследяване на дялове в търговско дружество и какво трябва да се предприеме. Ако и вие имате питания, пишете ни на редакционния имейл.

[ Още ]

Обективното уволнение според испанското трудово законодателство и злоупотребата с него

Обективното уволнение според испанското трудово законодателство и злоупотребата с него

4 август 2016

„Напоследък, покрай икономическата криза, в практиката ни зачестява една особена форма на прикрито незаконно уволнение – така нареченото „обективно уволнение“. За съжаление, в много случаи то изобщо не е така „обективно“, както се стреми да ни го представи работодателят, а е прикрита форма на незаконно уволнение, което се налага да доказваме чрез съдебно дело.“ В материала адв. Дора Пощакова...

[ Още ]

Как едноличните търговци (autónomos) могат да получават обезщетения за безработица

21 юли 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темата, която засяга в този брой, е за това как едноличните търговци (autónomos) могат да получават обезщетения за безработица. Ако и вие имате питания, пишете ни на редакционния имейл.

[ Още ]

Обезщетения за безработица и застраховане на превозни средства

Обезщетения за безработица и застраховане на превозни средства

23 юни 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темите, които засяга в този брой, са за отпускане на обезщетения за безработица, за инвалидни пенсии, както и за застраховане на превозни средства. Ако и вие имате питания, пишете ни на редакционния имейл.

[ Още ]