Нова дума

Как едноличните търговци (autónomos) могат да получават обезщетения за безработица

21 юли 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темата, която засяга в този брой, е за това как едноличните търговци (autónomos) могат да получават обезщетения за безработица. Ако и вие имате питания, пишете ни на редакционния имейл.

[ Още ]

Обезщетения за безработица и застраховане на превозни средства

Обезщетения за безработица и застраховане на превозни средства

23 юни 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темите, които засяга в този брой, са за отпускане на обезщетения за безработица, за инвалидни пенсии, както и за застраховане на превозни средства. Ако и вие имате питания, пишете ни на редакционния имейл.

[ Още ]

Болнични при злополука, уволнение, пенсиониране в Испания, деклариране на имоти в чужбина

26 май 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темите, които засяга в този брой, са болнични при злополука, уволнение, пенсиониране в Испания, деклариране на имоти в чужбина... Ако и вие имате питания, пишете ни.

[ Още ]

Законът за правата на „зависимите“ и неговите последици за българите, живеещи в Испания

Законът за правата на „зависимите“ и неговите последици за българите, живеещи в Испания

14 април 2016

Европа застарява. Испания и България не са изключение от тази тенденция. В практиката ни се появяват все повече случаи на стари и болни хора с необходимост от помощ от страна на социалните служби. Много от тях се интересуват от условията, при които и българските граждани, живеещи в Испания, могат да ползват специфични испански социални услуги, предназначени за най-уязвимата социална група – „зависимите“...

[ Още ]

Адвокат София Николаева с нови отговори на читателски въпроси

Адвокат София Николаева с нови отговори на читателски въпроси

17 март 2016

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. Темите, които засяга в този брой, са за смяната на фамилните имена при испанска националност, прекъсване на трудов договор по време на болнични, възстановяване на паро, коя е институцията, която може да помогне за даване на степен инвалидност... Ако и вие имате питания, пишете ни.

[ Още ]