Нова дума

Времето изтича

Времето изтича

8 юни 2012

Остава по-малко от месец до 1 юли 2012 г., когато специалният осигурителен режим за домашни помощници ще остане в историята. Какво ще се случи тогава?

Към края на декември 2011 г. 296 950 души в Испания са включени в осигурителния режим за домашни помощници. От 1 януари 2012 г. той беше премахнат, но тези близо 300 хиляди души и работодателите им разполагаха с шест месеца, за да нагодят трудовоправните си взаимоотношения към новата законова норматива. Каква е тя? Миналата година, от една страна, беше приет Закон 27/2011, от 1 август относно актуализирането, приспособяването и осъвременяването на системата за социална сигурност, съгласно който домашните помощници се вливат в общия осигурителен режим, а от друга – Кралски указ 1620/2011, регламентиращ дейността им. И тъй като тя е специфична, тази категория работещи са обособени в т. нар. „специална система” за заети с помощ в домакинството. Да припомним, че тук са включени всички, които полагат грижи за едно домакинство или за отделни негови членове – интерни, екстерни, работещи почасово, гледачи на деца или възрастни хора, т. нар. „матримонио”. 

Преходният етап вече приключва

Какво трябваше да се случи от януари до края на юни 2012 г.?

Работодателите, които имат помощници в домакинството (интерни, екстерни) и им плащат осигуровките, са длъжни да ги пререгистрират. Нашето предположение е, че в голям брой от случаите това е направено. Когато едно семейство вече осигурява работника си, става дума просто да се намери време за административната процедура. Ако това не бъде сторено до 30 юни, прехвърлянето към общия осигурителен режим ще бъде направено служебно, а „за наказание” осигурителната вноска ще е по-висока от тази, която би следвало да се плаща.

 

Целият текст е публикуван в брой 445 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: