Нова дума

За домашните помощници: Осигуровките – с 20% отстъпка

За домашните помощници: Осигуровките – с 20% отстъпка

5 януари 2012

От 1 януари т.г. вече не съществува особеният осигурителен режим, в който бяха включени домашните помощници, работещи легално. През декември 2011 г. в него са били регистрирани 296 950 души – около една трета от занимаващите се с тази дейност, за които се смята, че са близо един милион. Какво се случва оттук нататък?

Домашните помощници вече ще се осигуряват по общия режим, както по-голямата част от работещите. Но тъй като дейността им е специфична, съществуват някои особености. Затова те са обособени в т. нар. „специална система” за заети с помощ в домакинството. Да припомним, че тук са включени всички, които полагат грижи за едно домакинство или за отделни негови членове – интерни, екстерни, работещи почасово, гледачи на деца или възрастни хора, т. нар. „матримонио”.  

Досега работата им се регламентираше от много стара нормативна уредба, от 90-те години на миналия век. Миналата година, от една страна, беше приет Закон 27/2011, от 1 август относно актуализирането, приспособяването и осъвременяването на системата за социална сигурност, съгласно който домашните помощници се вливат в общия осигурителен режим, а от друга – Кралски указ 1620/2011, регламентиращ дейността им.

 

Целият текст е публикуван в брой 423 на вестник "Нова дума". 

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: