Нова дума

За осигуряването на домашните помощници

15 юни 2012

Осигурителните вноски се правят от работодателя – на практика се теглят от банковата му сметка. По-голямата част поема той, но както в другите сфери труд определен процент се дължи от работника и му се приспада от заплатата.

Общата осигурителна вноска през 2012 г. е 22% и до 2019 г. ще расте всяка година с 0,9 на сто по следната схема: 2012 г. – 22%; 2013 г. – 22,9%; 2014 г. – 23,8%; 2015 г. – 24,7%; 2016 г. – 25,6%; 2017 г. – 26,5%; 2018 г. – 27,4%; от 2019 г. – 28,3%.

Вноската се разпределя така: 18,30% се поемат от работодателя, а 3,70% - от работника. Освен това работодателят плаща допълнителни 1,1% за осигуряване срещу трудова злополука (accidente de trabajo A.T.) и професионално заболяване (enfermedad profesional – E.P.).

 

 

Целият текст е публикуван в брой 446 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: