Нова дума

Храна през лятото за бедни деца

5 юли 2018

На пресконференция след редовното заседание на министерския съвет миналата седмица Исабел Селаа – говорител на правителството, съобщи, че кабинетът отпуска „веднага“ 10,5 милиона евро, за да могат 375 000 деца под 16-годишна възраст от семейства...

[ Още ]

Какво предвижда споразумението за заплатите; кого засяга

Какво предвижда споразумението за заплатите; кого засяга

5 юли 2018

С посредничеството на правителството социалните агенти – големите профсъюзни централи и представителните организации на работодателите, – се договориха и подписаха четвъртото Държавно споразумение за колективното договаряне (IV Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, AENC). Споразумението се отнася до всички трудещи се в страната – както в компаниите с голям брой работници и служители, така и в средните и малки предприятия.

[ Още ]

Промени в работното време на Консулството в Мадрид

21 юни 2018

Считано от 1 юни 2018 г. се правят следните промени в приемното време на консулската служба в Мадрид: понеделник - четвъртък 9.00 ч. до 12.00 ч. - приемане на документи (заявления за документи за самоличност, пълномощни, декларации, сертификати, документи по гражданско състояние)

[ Още ]

Консулът отговаря за таксите за пълномощно за недвижим имот

21 юни 2018

Уважаема редакция на вестник Нова дума, Много Ви моля да отправите един конкретен въпрос към Консула в Посолството на Република България в Мадрид: Какви такси се събират за удостоверяване на подпис и за удостоверяване на верността на съдържанието на пълномощно за продажба на...

[ Още ]

Консултациите с експерти на НАП и НОИ в Мадрид започват в 10,30 ч.

7 юни 2018

Както вече информирахме, експерти от НАП и НОИ ще се срещнат с българи на 23 и 24 юни (събота и неделя) в Мадрид. Темите, които ще се разискват, са следните: - пенсии за старост, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии (вдовишки и сирашки). Пенсии по Европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. - кратскосрочни социалноосигурителни...

[ Още ]