Нова дума

Как да се иска намаление за ток и отопление

zoom Как да се иска намаление за ток и отопление

18 октомври 2018

Правителството отново удължи срока (той приключи на 8 октомври), така че потребителите, които се възползваха от предишното намаление на сметката за ток (bono social, социален талон), да могат отново да поискат такова облекчение.

Срокът за подаване на молби е удължен до 31 декември. 

Въведеният през 2017 г. социален талон се отпуска в зависимост от дохода, докато критерият за отпускане на предишния, от 2009 година, включваше изискването да бъде договорена консумация на електроенергия по-малка от 3 kW, независимо от дохода.

Кой има право на социален талон?

Нормативът включва три вида потребители: уязвими, много уязвими и изложени на риск от социално изключване. Първите, с годишен доход до 11 279 евро, могат да се възползват от 25% намаление. Процентът расте, ако в домакинството има малки деца, хора с над 33% инвалидност или семейството е многочленно. Вторите – много уязвими, с годишен доход наполовина от сумата на уязвимите, – могат да имат 40% намаление. Намалението за третата група е 50%, като компаниите нямат право да спират тока, ако сметката не е платена.

Къде се иска?

Социалният талон се иска в компанията, снабдяваща дома с електроенергия. Има 6 компании, които предлагат регулирана тарифа: Endesa, Iberdrola, Gas&Power (предишната Gas Natural SUR), EDP, Viesgo и CHC; една в Сеута - Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta – и друга в Мелиля (Teramelcor). Декретът задължава тези снабдители да информират старите потребители, че още не са поискали нов социален талон.

Какви документи трябва да се представят?

Правото на социален талон не означава той да се даде автоматично. Нужно е да се представят няколко документа: формуляр за кандидатстване, който може да бъде намерен на уеб страниците на компаниите; фотокопие от документа за самоличност; адресната регистрация на членовете на домакинството; сертификати, доказващи другите изисквания (доход, многочленно семейство, инвалидност и т.н.).

 

Пълният текст е публикуван в брой 613 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: