Нова дума

Облекчиха изискванията за влизане от Испания в България

zoom Облекчиха изискванията за влизане от Испания в България

1 септември 2021

Съгласно заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България, която влезе в сила на 1 септември 2021 г., Кралство Испания е определена като държава, която попада в „оранжевата” зона, заедно с други страни със средни показатели на 14-дневната заболеваемост на 100 000 души население.

По силата на заповедта (т. 4.2.), на територията на Република България се допускат влизащи от Испания граждани при представяне само на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване  или на аналогичен документ, съдържащ същите данни, като цифровия COVID сертификат на ЕС. Досега, за да не попадат под карантина, при влизане в България от Испания лицата трябваше да покажат два документа – за ваксинация или преболедуване и отрицателен резултат от PCR.

Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода PCR (полимеразна верижна реакция) или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа.

При не по-малко от 5 % от влизащите лица от държави от оранжеви зони се провежда изследване за COVID-19 с бърз антигенен тест от органите на граничния здравен контрол.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете  на техните семейства, които не представят документ по т. 4.2, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че  ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на българските граждани и на лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване  на територията на Република България и членовете на техните семейства при предоставяне по електронна поща на документ, показващ отрицателен резултат  от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест от посочените в  Приложение No 2 към заповедта.

Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Без тестове и други документи за Covid-19 на българска територия се допускат всички деца под 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата, от която пристигат. 

Целият текст на заповедта е достъпен тук.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: