Нова дума

Важно уточнение за пристигащите от Испания в България

zoom Важно уточнение за пристигащите от Испания в България

7 юли 2021

В отговор на запитване на „Нова дума“, от пресцентъра на Министерството на здравеопазването на България изпратиха важни уточнения за пристигащите след 8 юли от Испания в България български граждани. Те ще бъдат допускани в страната и без задължителния отрицателен PCR тест за COVID, но подлежат на 10-дневна карантина, която може да отпадне с лабораторно изследване, направено до 24 часа след влизане на родна територия. До 31 юли за пътуващите от Испания не се признава цифров ваксинационен сертификат, а само такъв, съдържащ информация за проведен PCR тест. Децата до 12 години са освободени от изискването за наличие на отрицателен COVID резултат.

Ето пълният текст на писмото от пресцентъра на МЗ до „Нова дума“:

„Със Заповед № РД-01-547/ 30.06.2021 г., изменена и допълнена със Заповед №  РД-01-553/ 05.07.2021 г. на министъра на здравеопазването, са въведени временни противоепидемични мерки относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г., съобразно оценка на разпространението на COVID–19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Съгласно заповедта, лицата, пристигащи от държави членки на ЕС и ЕИП и Конфедерация Швейцария, съобразно цветовите зони: вж. тук: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/30/zapoved_r4PjG8n.pdf Със следваща заповед се посочва, че при налична информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация в съответната държава от зелена или оранжева зона или в отделни нейни територии, преди официалната промяна на цветовата зона на държавата по отношение на пристигащите от нея в Република България лица могат да бъдат прилагани специфични противоепидемични мерки.

Съгласно т. I, 8 от заповедта българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, които не представят някой от посочените документи или пристигат от държава от червените зони, се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция може да отмени издаденото предписание за поставяне под карантина на лицата по т. I, 8, при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID19 или от бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 от заповедта. Предписанието се отменя в срок до 24 часа от представяне на документа, показващ отрицателен резултат от проведеното изследване.

Считано от 08.07.2021г. съгласно Заповед № РД-01-553/ 05.07.2021 г. на министъра на здравеопазването лицата, пристигащи от Кралство Испания, ще се допускат на територията на страната само при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, показващи отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) за COVID-19, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. От тази дата, за пристигащите от Кралство Испания няма да се приемат други видове COVID сертификати. За българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства ще бъде допустимо да влязат в страната без представяне на горепосочения документ. В този случай, те ще бъдат поставяни под карантина, която може да бъде отменена от РЗИ по описания в това писмо ред. (Бел. ред. Отменя се при представяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 24 часа от влизането в страната PCR за доказване на COVID19 или от бърз антигенен тест.)

Съгласно т. I, 7, буква „з“ от заповедта деца до навършване на 12-годишна възраст се допускат на територията на страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19.

Предвид развитието на епидемичната ситуация и динамиката при въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, препоръчваме ежедневно да се проследяват публикуваните на интернет страницата на Министерство на здравеопазването (https://www.mh.government.bg/) заповеди на министъра на здравеопазването.“

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Това е в противоречие с написаното в сайта на МВнР.
    https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/30308


  2. Стела 10/07/2021

    Споделената от Вас новина, г-н Бонев, е от 1 юли и няма общо с издаваните от Министврството на здравеопазването заповеди. Промяната, засягаща Испания, е от 5 юли.