Нова дума

Европейски ден на труда в София

zoom Европейски ден на труда в София

5 септември 2019

Агенцията по заетостта в България организира международна трудова борса на 17 септември 2019 г. в София. Европейският ден на труда ще се проведе в хотел „Рамада” (бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131) от 9:30 до 17:00 часа. Събитието се провежда във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-1.009-0001 „Национална EURES мрежа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.

На събитието в хотел „Рамада” са потвърдили участие с щандове EURES представители на 14 държави (Германия, Дания, Естония, Кипър, Финландия, Холандия, Чехия, Испания, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швеция), както и 15 чуждестранни работодатели от изброените и други държави.

Паралелно със събитието на място, от страна на Европейската комисия е предоставен онлайн достъп до платформата за трудови борси European Job Day. Събитието на 17 септември е видно в платформата на следния линк: https://www.europeanjobdays.eu/en/events/european-online-job-day-sofia-2019 и е отворено за регистрация.

Обща информация относно онлайн платформата:

Онлайн платформата „Европейски ден на труда” e създадена с цел да улеснява трудовата мобилност в рамките на Европа чрез организиране на онлайн и на място събития за набиране на персонал. Търсещите работа лица, работодателите и EURES персонала се регистрират безплатно. В рамките на определено събитие се обявяват работни места, по които търсещите работа лица могат да кандидатстват. В деня на конкретното събитие онлайн платформата позволява да се провеждат онлайн интервюта между търсещите работа лица и работодатели, и да се комуникира с регистрираните за събитието EURES съветници или други експерти.

Процедури в онлайн платформата:

За участие в конкретно събитие е необходимо както работодателите, така и търсещите работа лица да се регистрират предварително и да посочат в кое събитие желаят да участват.

Работодателите се регистрират като изложители (exhibitors), въвеждайки обща информация за дейността си и контакти. След регистрация се изисква одобрение от организатора на събитието за участие. След това одобрение работодателите могат да публикуват в рамките на конкретното събитие работни места, по които да се кандидатства.

За събитието на 17 септември изложителите могат да бъдат видени тук: https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/18068/exhibitors

За събитието на 17 септември работните места могат да бъдат видени тук: https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/18068/jobs

И двата процеса по регистрация на изложители и свободни работни места текат динамично в момента и броят им ще се увеличава.

EURES съветници от участващите в онлайн борсата държави също се регистрират и могат да обявяват работни места.

Търсещите работа лица също трябва да се регистрират на онлайн платформата, за да могат да участват в събитието. След регистрация те могат да кандидатстват по обявените от работодателите работни места чрез онлайн платформата, като могат да прикачват и автобиографии. При одобрение от работодателя отново в рамките на платформата се получава покана за участие в интервю на деня на събитието.

Използване на чат системата: В деня на събитието контактите между търсещите работа лица, работодатели и EURES персонал от различни държави се извършва посредством чат-система, наречена Netop Live Guide. Тя представлява двустранна чат-система с възможност за аудио и видео връзка и позволява онлайн комуникация в реално време в деня на трудовата борса.

Европейският онлайн ден на труда на 17 септември цели посредством използването на платформата да достигне до по-широк кръг потребители, в сравнение с провеждането на трудова борса само на място. Онлайн борсата е подходящ способ за привличане на интереса на чужденци към български работодатели, както и на български граждани, които работят извън България, но биха се завърнали обратно.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: