Нова дума

Испанско училище в София изгражда мислещи и отворени към света личности

zoom Испанско училище в София изгражда мислещи и отворени към света личности

15 юни 2017

Испанско училище и детска градина „Кралица София Испанска” – гр. София, предоставя на своите ученици образователна подготовка на високо академично ниво и едновременно с това обръща специално внимание на ценностите, свързани със значението на добре свършената работа, осъществена в полза на другите, със стремежа за усъвършенстване, с положителния поглед към хората и случващото се, с уважението, възпитанието в лична свобода и лична отговорност, в другарство, откровеност, честност, щедрост, солидарност, търсене на справедливост и съгласие.

Постигането на баланс между даващо добри перспективи образование и изграждането на ученика като пълноценна личност е трудно, но e от изключително значение. Частно средно училище “Кралица София Испанска” се е посветило на мисията да открие този крехък баланс и да го приложи на практика.

Училището обединява всички образователни степени от детската градина до ХII клас и работи по утвърдените принципи на испанската фондация “Ареналес” (www.fundacionarenales.es), лидер в образованието в испаноезичния свят.

Училището развива триезична програма на обучение от 3-годишна възраст, съобразена с българските държавни изисквания и базирана на постепенно усвояване и регулярно тестване на знанията на учениците чрез външни тестове. Предимство са преподавателите испанци. Предлага се също обменни програми в Испания, в рамките на инициативи като "Пет седмици в Испания”.

40% от уроците са на български език, други 40% - на испански, а 20% - на английски език, като се отделя специално внимание на обучението по български език, като се подпомагат учениците, за които този език не е матерен.

Всеки ден, след задължителните учебни часове, децата от началния курс имат занимания по История на изкуството по света и отделно часове по Традиции, както български, така испански и световни. Практическата част на тези часове включва изработване на предмети по темата, музика и танци.

Училището отделя еднакво внимание както на академичните успехи, така и на формирането на възпитаниците си като мислещи, емпатични и отворени към света хора.

Испанско училище „Кралица София Испанска” – гр. София, е чудесна възможност за децата на завърнали се в България сънародници, на пребиваващи у нас чужденци или на хора, които искат качествено европейско образование.

МИСИЯ

Предлаганият модел на образование и работа е основан на солидарното виждане за човешката личност и осигурява цялостна индивидуализирана подготовка в атмосфера на пълна свобода. Поощрява се отговорността и се следват принципите на общовалидността на истината и доброто, на социалната промяна, на непрекъснатото лично усъвършенстване и лична реализация.

ВИЖДАНЕ

„Искаме да ни разпознават като открита и активна образователна общност, винаги в процес на адаптация, винаги насочена в служба на личността, в нейните различни измерения: семейно, професионално, духовно; да ни познават като образователен проект, който се стреми да създава хора със собствена преценка.“

ЦЕННОСТИ

„Нашето училище поставя особено ударение върху моралните и културните ценности, свързани с добре свършената работа в полза на другите и на цялото общество, със стремежа към усъвършенстване и все по-високи постижения, с положителното виждане за хората и събитията, с уважението към различията и поощряването на личната свобода и отговорност.“

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Училищата на Фондация „Ареналес” са образователни центрове с нестопанска цел, които предоставят на своите ученици цялостно обучение в атмосфера на лична свобода и лична отговорност, според принципите, посочени по-долу.

2. Училищата на Фондация „Ареналес” са отворени за всички желаещи да получат образование без идеологически, религиозни, социални и икономически дискриминации.

3. Образованието е отговорност и неотменно право на родителите. Ние си сътрудничим с тях във възпитанието на децата, като ги подпомагаме.

4. За да има положителни резултати от свършената работа, възпитанието, което учениците получават вкъщи и в училище трябва да бъде съгласувано. Затова подкрепяме близкото сътрудничество с родителите и им осигуряваме помощ, за да подобрят работата си като първи възпитатели на своите деца.

5. Различните нива и цикли на обучението са в последователност и със съдържание, каквито се изискват от действащото законодателство и се допълват от подходящи дейности, за да се постигне цялостна подготовка, която да обхване всички страни: човешка, духовна, гражданска, обществена, спортна, артистична и насочена към изкуствата.

6. За нашите училища са характерни следните основни черти на образование:

„Възпитание на характера.

Укрепване на волята.

Наблюдавай, чети, мисли.

Собствено мнение.

Да поема ли задължение?"

"Възпитание на характера", Алфонсо Агило

   а. Подкрепяме изработването на собствена преценка и разумно използване на личната свобода.

   б. Осигуряваме хуманитарна подготовка и широка обща култура, основана на всеобщото разбиране за човека и историята.

   в. Обучаваме на солидарност, обществени и граждански добродетели, учим децата да действат свободно и отговорно при изпълнение на извънкласните дейности, в дух на служба на другите.

   г. Поощряваме личната зрялост, щедростта, уважението към околните, откровеността и връзката с реалния живот, трудолюбието и спортния дух.

   e. Създаваме култура на усилията, които помагат на всеки да получи възможно най-голямо развитие на своите заложби и способности.

   ж. Поощряваме практическите умения, като ред, точност, чистота и внимателно отношение към материалните неща, а също деликатност и сърдечност в отношенията.

7. Училищата на Фондация „Ареналес”  предоставят образование, съгласно действащия Държавен образователен стандарт. Целта е всеки ученик да получи възможно най-голямо развитие на своите способности и заложби, да изгради собствена преценка, за да взима своите решения свободно и отговорно.

     Всички ученици получават индивидуални съвети от личния си наставник, който провежда също така редовни срещи и разговори с родителите, за да определят съвместно възпитателните цели. Така всеки ученик, с помощта на своите родители и учители, може да определи и да развие свой собствен проект за личностно усъвършенстване. Менторът помага на всеки ученик да опознае себе си, да се възползва по най-добрия начин от свободата си, да положи усилия за постигане на най-добри резултати в учението и в живота, в училище и в семейството.

8. Ръководството на всяко училище отговаря за организацията и провеждането на учебната и възпитателната дейност и следи цялата образователна общност да допринася за развитието на образователния проект, описан в общи линии в настоящия „Собствен характер”, и избран свободно от родителите.

9. Поощрява се активното участие на родителите в дейностите на центъра, в атмосфера на приятелство и взаимно доверие.

10. Образователната и възпитателна задача на преподавателите се изпълнява съгласно принципите на образователната дейност на Фондация „Ареналес” и организацията на учебната дейност и на училището, предвидена от ръководството на центъра.

11. Училищата на Фондация „Ареналес” организират курсове и подходящи дейности за постоянно обучение на учителите и останалия персонал на центъра.

12. Персоналът, който не е свързан с преподаване, допринася значително за добрата работа на училището. Затова този персонал доброволно и отговорно подпомага прилагането на приципите на собствения характер на центъра.

13. Учениците трябва да се държат положително, с уважение към учителите и своите съученици и да им помагат. Духът на служба в полза на другите трябва да присъства във всички дейности.

14. Правилата на учебна дисциплина, които се съдържат в Плана за съжителство на центъра, трябва да се спазват от всички. Те са необходимото средство за осигуряването на училищното съжителство и за развитието на личната отговорност.

Фондация „Ареналес” се стреми към цялостно обучение, което обхваща всички страни на личността: интелекта, културата, поведението в обществото, естетическите разбирания, спортните способности и др.

За нас образованието е процес, който дава възможност на всеки ученик да определи собствения си проект за лично усъвършенстване и да го осъществи. Стремим се да подпомагаме развитието на способностите и наклонностите на всеки ученик с изисквания, съответстващи на неговата възраст, да му посочим основателна причина да учи самостоятелно и да придобие навици за учене.

Подготвяме всеки ученик за бъдещите предизвикателства, така че той да може да се справи с тях отговорно, въз основа на изградената собствена преценка, и да бъде добър човек и добър професионалист.

КАМПУС

Частно средно училище “Кралица София Испанска” в момента разполага с база на ул. "Лозенград" № 2 в София.

В строеж е новият кампус в квартал „Княжево“, в който е заложено изграждането на най-съвременно учебно и спортно оборудване, включително лаборатории, библиотеки, учебни зали, спортен салон и др.; столова на самообслужване, разположена заедно с кухнята,която децата ще посещават на смени, според възрастта си. От другата страна ще е детската градина,  със собствен двор за игри и вход откъм ул. "Войводина могила".

Външните спортни игрища са замислени така, че да позволяват да се играе футбол, баскетбол, волейбол и падел. Училището ще има и голяма зелена площ за игри и почивка.

ПРИЕМ

За учебната 2017/2018 година е обявен прием за деца в подготвителна група, от 1 до 5 клас, както и за ученици  в 8 клас - профил “Чуждоезиков” с интензивно изучаване на испански език.

КОНТАКТИ

ЧСУ „Кралица София Испанска”

гр. София, ул. “Лозенград” № 2

тел.: +359 2 48 333 53, +359 885 44 47 56, +34 699 499 625

e-mail: info@ispanskouchilishte.com

web: www.ispanskouchilishte.com

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: