Нова дума

Освобождаване от българско гражданство

10 декември 2015

Статистиката на Комисията по българско гражданство и българи в чужбина към администрация на Президента на Република България показва следните данни за броя на сънародниците, освободили се от българско гражданство:

2002 г. - 1091

2003 г. - 695

2004 г. - 945

2005 г. - 710

2006 г. - 828

2007 г. - 237

2008 г. - 192

2009 г. - 138

2010 г. - 126

2011 г. - 114

2012 г. - 136

2013 г. - 238

2014 г. - 155

Общо – 5605

Освобождаване от българско гражданство става на основание чл. 20 от Закона за българските граждани, който гласи следното: „Чл. 20. Български гражданин, който постоянно живее в чужбина, може да поиска освобождаване от българско гражданство, ако е придобил чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиване на чуждо гражданство.”

Обикновено в тази категория попадат български граждани, които трайно са се установили на територията на друга държава и са поискали да придобият нейно гражданство. Въпрос на вътрешно законодателство на съответната държава са правилата за натурализация на кандидатите, както и търпимостта към двойното/множественото гражданство.

През годините преобладаващ е броят на лицата, освободили се от българско гражданство, за да придобият гражданство на Кралство Нидерландия, Република Австрия и Кралство Норвегия.

Макар в последните години броят на българите, придобили испанска националност, да не е малък (604 души през 2013 г. и 364 души през 2014 г.), очевидно е, че повечето от тях не са предприели процедурата по освобождаване от българско гражданство.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: